Poinformuj ile masz czekać lub czekałeś w kolejce
« wszystkie aktualności

2 LATA PAKIETU ONKOLOGICZNEGO

Od momentu wprowadzenia w życie pakietu onkologicznego w styczniu 2015 r. minęły ponad 2 lata. W ciągu tego okresu, średni czas oczekiwania dla pacjentów onkologicznych bez tzw. „zielonej karty” zwiększył się z 4 do prawie 6 tygodni. Negatywny trend w dostępie do świadczeń utrzymuje się. Eksperci alarmują, że 1/3 pacjentów onkologicznych może nie posiadać zielonej karty.

 

Najnowsze dane z OnkoBarometru Fundacji WHC (styczeń 2017 r.) potwierdzają, że pacjenci onkologiczni bez tzw. „zielonej karty” (DiLO) nadal ustawiani są w osobnych kolejkach i oczekują średnio 5,8 tyg. na wykonanie świadczeń zdrowotnych (o 3,3 tyg. dłużej niż pacjenci posiadający DiLO). Sytuacja tej grupy pacjentów ulega systematycznemu pogorszeniu, czego dowodem jest obserwowany negatywny trend w dostępie do świadczeń.

onkobarometr6-02-wykres

 

Zgodnie z założeniami pakietu onkologicznego czas od podejrzenia choroby do rozpoczęcia leczenia w 2017 r. ma trwać maksymalnie 7 tygodni. Z uzyskanych przez Fundację WHC danych (styczeń 2017 r.) dotyczących średnich czasów oczekiwania na diagnostykę wstępną i pogłębioną w ramach pakietu onkologicznego, w terminie 7 tygodni wyznaczonych przez Ministerstwo Zdrowia nie mieszczą się pacjenci w przypadku: raka stercza – 11,5 tyg., raka piersi – 9,7 tyg. oraz raka płuca – 8,7 tyg., czyli trzech z czterech badanych przez Fundację WHC nowotworów.

Wyniki raportu OnkoBarometr WHC pokazują, że pacjenci onkologiczni, którzy otrzymali kartę DiLO uzyskują pomoc szybciej niż pacjenci, którzy karty nie dostali. Warto jednak zaznaczyć, że nadal chorzy nie otrzymują gwarantowanych przez Ministerstwo świadczeń w założonym czasie. Kolejne edycje OnkoBarometru pokazują, że obietnice decydentów nie zawsze pokrywają się z rzeczywistością pacjentów, a zbyt długi czas w postępowaniu terapeutycznym stanowi realne zagrożenie dla życia i zdrowia pacjentów.

 

Zgodnie z zapowiedziami Ministra Zdrowia pakiet onkologiczny ulegnie modyfikacjom, które zaczną obowiązywać w marcu 2017 r. Zapowiadane zmiany mają dotyczyć m.in. zlikwidowania nadmiernej biurokracji (skrócenie karty DiLO z 7 do 2 stron) oraz usprawnienia systemu wydawania kart DiLO. Dzięki nadchodzącym zmianom lekarze ambulatoryjnej opieki specjalistycznej będą mieli uprawnienia do wydawania kart już w chwili podejrzenia nowotworu, a nie w momencie rozpoznania – tak jak miało to miejsce do tej pory. Z kolei lekarze POZ, nie będą karani za nietrafnie wydane karty DiLO.

Zdaniem Szymona Chrostowskiego, Prezesa Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych Większość zaproponowanych zmian, to wynik uwag zgłaszanych przez środowisko zarówno pacjentów jak i lekarzy. Proponowane modyfikacje zniosą wiele barier i utrudnień biurokratycznych, które zmniejszały liczbę wystawianych kart przez lekarzy.

Zgodnie z postulatami środowiska medycznego, pakiet onkologiczny powinien uwzględniać również wszystkie nowotwory, w tym nowotwory skóry, które nie mieszczą się obecnie w pakietem onkologicznym (z wyjątkiem czerniaka).

Fundacja WHC w najnowszej edycji OnkoBarometru zbadała dostępność do leczenia dla pacjentów z rakiem skóry, innym niż czerniak (nowotwory nie uwzględnione w pakiecie onkologicznym). W styczniu 2017 r. średni zbadany przez Fundację WHC czas oczekiwania na leczenie trwa u pacjenta z rakiem podstawnokomórkowym skóry w przypadku rozpoczęcia leczenia u dermatologa oraz zakończenia leczeniem operacyjnym – 56,2 tyg. (14 mies.).

Zachęcamy do zapoznania się z wynikami najnowszego OnkoBarometru WHC, który dostępny jest pod poniższym linkiem: http://www.korektorzdrowia.pl/wp-content/uploads/onkobarometr_9_fin.pdf

 

Biuro Prasowe Fundacji WHC

sekretariat@korektorzdrowia.pl

504 741 313

« wszystkie aktualności

Facebook