Poinformuj ile masz czekać lub czekałeś w kolejce
« wszystkie aktualności

WIĘKSZE KOLEJKI DLA PACJENTÓW BEZ DiLO

Zdaniem ekspertów, 1/3 pacjentów onkologicznych może nie posiadać tzw. „zielonej karty” Diagnostyki Leczenia Onkologicznego (DiLO). Zgodnie z najnowszymi danymi OnkoBarometru WHC, pacjenci bez karty DiLO ustawiani są w osobnych kolejkach i dla nich czas oczekiwania jest znacznie dłuższy – w skrajnych wypadkach 5-krotnie dłuższy niż dla pacjentów z kartą.

 

Najnowsze dane opublikowane w OnkoBarometrze Fundacji WHC (wrzesień 2016 r.) potwierdzają, że pacjenci onkologiczni bez tzw. „zielonej karty” (DiLO), oczekują średnio 5,4 tyg. na wykonanie świadczeń zdrowotnych, czyli o 3 tygodnie dłużej niż pacjenci z „zieloną kartą”. Analiza kolejek w poszczególnych dziedzinach onkologicznych wykazała, że w stosunku do poprzedniego badanego okresu znacznie wydłużyły się kolejki do specjalistów.

 

Największe kolejki występują w przypadku wizyty u hematologa dziecięcego (7,2 tyg.) i onkologa (6,8 tyg.). Dla porównania, pacjenci posiadający kartę DiLO, na wizytę u wymienionych specjalistów oczekują krócej: 1,6 tyg. do hematologa i 0,8 tyg. do onkologa. Z kolei badania diagnostyczne, na które oczekuje się najdłużej, to: tomografia komputerowa miednicy małej i brzucha (18 tyg.), rezonans magnetyczny głowy (14,4 tyg.) oraz biopsja aspiracyjna cienkoigłowa celowana (11,2 tyg.).

specjalisći dilo bez

Porównanie średniego czasu oczekiwania na gwarantowane świadczenia zdrowotne w poszczególnych dziedzinach onkologicznych, pacjenci BEZ karty DiLO vs. pacjenci z kartą DiLO, wrzesień 2016 (tygodnie).

Biorąc pod uwagę etapowość leczenia i ogólny skumulowany czas oczekiwania na wdrożenie terapii w przypadku 3 najczęściej występujących w Polsce nowotworów wynosi:

  • Rak piersi – 50,4 tyg. (10 tyg. dla pacjentów z kartą DiLO)
  • Rak stercza – 37,4 tyg. (8 tyg. dla pacjentów z kartą DiLO)
  • Rak płuca – 29,4 tyg. (5,8 tyg. dla pacjentów z kartą DiLO)

Znaczną grupę pacjentów onkologicznych wymagających rehabilitacji są pacjentki leczone z powodu raka piersi. Z uzyskanych danych wynika, że średni czas oczekiwania na rehabilitację na oddziałach dziennych wynosi 5,8 mies. w Centrach Onkologii i 8,6 mies. w innych placówkach posiadających kontrakt z NFZ. Z kolei na uzyskanie rehabilitacji onkologicznej w trybie ambulatoryjnym, pacjenci oczekują od 4,6 mies. w Centrach Onkologii i 6,1 mies. w pozostałych placówkach.

 

Podany w OnkoBarometrze okres oczekiwania na rehabilitację onkologiczną pacjentek po leczeniu raka piersi, czy to w ambulatoriach, czy w oddziałach stacjonarnych i sanatoriach jest zgodny z naszymi doświadczeniami. mówi Krystyna Wechmann, Prezes Federacji Stowarzyszeń „Amazonki”.  Dlatego aby pomóc pacjentkom, Kluby Amazonek zatrudniają rehabilitantów we własnym zakresie i prowadzą zajęcia rehabilitacyjne we wszystkich okresach od operacji do podtrzymania uzyskanej sprawności.

 

Głównym założeniem wprowadzenia pakietu onkologicznego było skrócenie czasu oczekiwania na wykonanie diagnostyki wstępnej oraz diagnostyki pogłębionej do 9 tygodni w 2015 r, 8 tygodni w 2016 r. a docelowo 7 tygodni. Niestety po 21 miesiącach od wprowadzenia pakietu nadal poważnym problemem dotyczącym pacjentów onkologicznych jest etapowość leczenia, oraz znacznie wydłużony czas oczekiwania dla pacjentów bez karty DiLO.

 

Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Zdrowia, z dniem 1 października miały zostać wdrożone zmiany w pakiecie onkologicznym. Zmiany dotyczą uproszczenia sprawozdawczości w zakresie prowadzenia list oczekujących oraz uproszczenia karty DiLO i zwiększenie możliwości jej wydawania.

 

 

***

„OnkoBarometr” WHC przedstawia analizę kolejek w 5 dziedzinach medycyny zajmujących się leczeniem nowotworów, takich jak: onkologia, chirurgia onkologiczna, ginekologia onkologiczna,  hematologia i hematoonkologia oraz radioterapia onkologiczna. Raport przedstawia również etapowość leczenia, czyli drogę, jaką zwykle pokonują pacjenci od momentu wizyty u lekarza POZ, do momentu wykonania leczenia operacyjnego  (na przykładzie białaczki oraz nowotworów płuc, prostaty i piersi).

Zachęcamy do zapoznania się z wynikami najnowszego OnkoBarometru WHC, który dostępny jest pod poniższym linkiem http://www.korektorzdrowia.pl/onkobarometr/

 

« wszystkie aktualności

Facebook