Poinformuj ile masz czekać lub czekałeś w kolejce

Aktualności

Podsumowanie roku 2014 w ochronie zdrowia – dr Krzysztof Łanda.

Posumowanie roku 2014  – dr Krzysztof Łanda, prezes Fundacji Watch Health Care. To był rok, w którym praktycznie nic interesującego w opiece medycznej się nie wydarzyło. Oczywiście było wiele szumu w mediach, ale nie zostały przeprowadzone żadne istotne zmiany – to rok stracony. Od roku 2011 obserwujemy stopniowe zwiększanie czasu oczekiwania do świadczeń zdrowotnych w Polsce. Kolejki są coraz dłuższej, a system ulega postępującej degrengoladzie. Pacjenci są coraz bardziej niezadowoleni. Nikt  właściwie nie panuje nad zawartością koszyka świadczeń gwarantowanych, nad podażą […]

czytaj całość »

Kolejki to tylko wierzchołek góry lodowej problemów pacjentów. Przykład środowisk LGBT.

Pacjenci i pacjentki LGBT są wciąż dyskryminowane w polskim systemie ochrony zdrowia. Gorsze traktowanie przybiera różnorodne formy m.in. nienawistne komentarze, odmowę udzielenia świadczeń zdrowotnych, sugestie leczenia orientacji homoseksualnej. To zaledwie kilka przykładów. W odpowiedzi na to zjawisko Kampania Przeciw Homofobii w partnerstwie z Rzecznikiem Praw Obywatelskich oraz Fundacją Watch Health Care zainicjowała projekt „Pełny dostęp – edukacja dla sektora ochrony zdrowia”, którego celem jest oddziaływanie na poprawę jakości świadczonych usług medycznych. Rozpoczęciem projektu było seminarium, w którym udział wzięli eksperci […]

czytaj całość »

Pakiet kolejkowy – przemyślenia dotyczące wykonalności względem danych gromadzonych przez WHC

Zgodnie z najnowszym Barometrem WHC, przedstawiającym ograniczenia w dostępie do „gwarantowanych” świadczeń zdrowotnych, średni czas oczekiwania  na świadczenia zdrowotne w Polsce, wyniósł w październiku/listopadzie 2014 – 2,9 mies. Zgodnie z obietnicami, wprowadzenie pakietu ma poprawić dostępność do świadczeń. Tymczasem według aktualnego OnkoBarometru Fundacji WHC, kolejki dla pacjentów onkologicznych wydłużyły się średnio o 0,2 miesiąca i obecnie wynosi 1,3 mies. Choroby nowotworowe są przyczyną 20% liczby zgonów w Polsce. W samym tylko 2010 roku schorzenia nowotworowe dotknęły około 140,5 tys. mieszkańców […]

czytaj całość »

Barometr WHC październik/listopad 2014. 13 lat w kolejce.

Już za 3 tygodnie, wejdą w życie przepisy z tzw. pakietu kolejkowego i onkologicznego. Tymczasem kolejki w ochronie zdrowia rosną. Czy od Nowego Roku sytuacja polskich pacjentów ulegnie poprawie? Fundacja WHC prezentuje 10 najdłuższych kolejek w ochronie zdrowia odnotowanych w ostatnim kwartale 2014 r.  Zgodnie z aktualnym raportem Fundacji Watch Health Care (Barometr WHC), który ukazuje zmiany w dostępie do gwarantowanych świadczeń zdrowotnych. Średni czas oczekiwania na uzyskanie świadczenia zdrowotnego wynosi w Polsce ok. 2,9 miesiąca (stan na X/XI 2014 r.), na wizytę u specjalisty […]

czytaj całość »

Pakiet onkologiczny MZ, czyli myślenie życzeniowe urzędników

Pakiet onkologiczny MZ Deklarowany przez Ministra Zdrowia maksymalny akceptowalny czas, jaki może upłynąć od podejrzenia nowotworu do wdrożenia leczenia ma wynosić 9 tygodni. Ministerstwo Zdrowia ogłosiło ustami Rzecznika, że podtrzymuje tą deklarację, ale … czy na pewno? Wydaje się, że już dziś nasi włodarze rakiem wycofują się ze złożonych społeczeństwu obietnic. Prosta arytmetyka wskazuje, że czas oczekiwania od podejrzenia do leczenia wyniesie co najmniej 10-11 tygodni i to bez wliczenia czasu oczekiwania na zwołanie konsylium oraz bez uwzględnienia czasu oczekiwania […]

czytaj całość »

Pakiet Onkologiczny – nie poczekamy 9 tygodni, ale znacznie dłużej !

Już nie 9 tygodni I tak oto MZ po wielu miesiącach zrozumiało, że nie skrócą kolejek. Szumne zapowiedzi i nic, bańka mydlana pękła, choć chocholi taniec w mediach będzie pewnie trwał. Sztandarowe hasło: maksymalnie 9 tygodni od podejrzenia do leczenia było czytelne dla społeczeństwa, ale oczywiście na wyrost. W każdym normalnym kraju za wycofanie się ze sztandarowego hasła poleciałyby głowy, jeśli nie ministra samego, to minister powinien rozliczyć tych, którzy mu tak fantastycznie doradzili. W Polsce nic się nie stanie. Będziemy dalej […]

czytaj całość »

Komunikat Naczelnej Rady Lekarskiej w sprawie pakietu onkologicznego.

Komunikat Naczelnej Rady Lekarskiej, Kolegium Lekarzy Rodzinnych, Polskiej Unii Onkologii, Polskiego Towarzystwa Onkologicznego i Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej w sprawie tzw. pakietu onkologicznego z dn. 7 listopada 2014 roku Naczelna Rada Lekarska, Polska Unia Onkologii, Polskie Towarzystwo Onkologiczne, Polskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej oraz Kolegium Lekarzy Rodzinnych stwierdzają, że po otrzymaniu projektów rozporządzeń Ministra Zdrowia wdrażających zapisy „pakietu kolejkowego” należy podtrzymać wyrażane wielokrotnie obawy co do zasadności i skuteczności proponowanych rozwiązań. Przewidziane w projektach zasady budzą ogromne zaniepokojenie, ponieważ  mogą spowodować, […]

czytaj całość »

Ochrona zdrowia w gospodarstwach domowych w 2013 r.

Główny urząd statystyczny opublikował najnowsze dane dotyczące wydatków Polaków na służbę zdrowia w 2013 roku. Przedstawiamy dane zebrane w raporcie. Na NFZ czy prywatnie ? 67% ankietowanych stwierdziło, iż ocenia stan swego zdrowia pozytywnie, 8,7%  natomiast, jako zły lub bardzo zły. Na pytanie o to, co ma wpływ na stan zdrowia, respondenci w głównej mierze wskazywali własne zachowania pro i anty zdrowotne, następnie czynniki na które nie posiadamy znaczącego wpływu,  a w ostatniej kolejności jakoś opieki zdrowotnej.  Z porad lekarza […]

czytaj całość »

Stanowisko Przewodniczącego Zarządu OZZL odnośnie kreowanego obrazu służby zdrowia.

Rzeczywistość w ochronie zdrowia coraz bardziej odbiega od propagandowego jej obrazu !   Prezentujemy stanowisko Przewodniczącego Zarządu Ogólnopolskiego Związku Zawodowych Lekarzy w sprawie realnego obrazu służby zdrowia w porównaniu do tego kreowanego przez rząd, a w nim kwestie odnośnie pakietu onkologicznego, limitów przyjęć na studia, oraz inne związane z rzeczywistością w Polskiej służbie zdrowia. Oświadczenie do pobrania pod poniższym linkiem: OZZL.   

czytaj całość »

Ranking efektywności służby zdrowia – Raport Bloomberga. Polska na 22 miejscu.

Ranking efektywności służby zdrowia. Czym jest Raport Bloomberga? Bloomberg L.P. –jest to największa na świecie agencja prasowa, specjalizuje się w dostarczaniu informacji na temat rynków finansowych. Raz do roku tworzy ona raport efektywności służby zdrowia w kontekście gospodarek światowych. Zasady Rankingu. Każdy kraj został zrankingowany na podstawie trzech kryteriów:  oczekiwanej dalszej długości życia ( 60% oceny), względnych (relatywnych) kosztów per capita opieki zdrowotnej  (30%); oraz  absolutnego kosztów per capita opieki zdrowotnej (10%). Koszt relatywny to koszt opieki zdrowotnej w przeliczeniu na […]

czytaj całość »

Facebook