Inform us about wait times for Health Care

Practice Guidelines

Inform about new guidelines

About guidelines

Practice guidelines are a project of the Watch Health Care Foundation (www.watchhealthcare.eu), which aim is to collect and present on the website actual, high quality, evidence-based scientific standards and guidelines in medicine (practice standards, practice guidelines, clinical practice guidelines /CPGs/, evidence-based practice guidelines).

See more

Liczba znalezionych wytycznych: 27

Print selected

Guidelines details

Zalecenia dotyczące postępowania u chorych na cukrzycę 2014

(eng. -)

Zalecenia dotyczące postępowania u chorych na cukrzycę 2014

Zalecenia dotyczące postępowania u chorych na cukrzycę 2014

Field of medicine: diabetology
Date of publication: 2014
Institution: Polskie Towarzystwo Diabetologiczne (PTD)
www: http://www.cukrzyca.info.pl/aktualnosci/zalecenia_kliniczne_dotyczace_postepowania_u_chorych_na_cukrzyce_2014_stanowisko_polskiego_towarzystwa_diabetologicznego
Download:
Details
Zalecenia dotyczące postępowania u chorych na cukrzycę 2014

Zalecenia dotyczące postępowania u chorych na cukrzycę 2014

Farmakologiczne zarządzanie w Cukrzycy typu 2

(eng. Pharmacologic Management of Type 2 Diabetes)

Field of medicine: diabetology
Date of publication: 2013
Institution: Canadian Diabetes Association (CJD)
www: http://guidelines.diabetes.ca/Browse/Chapter13
Download:

Zalecenia kliniczne dotyczące postępowania u chorych na cukrzycę, 2012

(eng. -)

Zalecenia kliniczne dotyczące postępowania u chorych na cukrzycę, 2012

Field of medicine: diabetology
Date of publication: 2012
Institution: Polskie Towarzystwo Diabetologiczne (PTD)
www: http://www.uj.edu.pl/documents/20028879/65bbbf5e-97c5-474f-97ba-0fa3f5be52cf
Download:
Details

Zalecenia kliniczne dotyczące postępowania u chorych na cukrzycę, 2012

Zapobieganie cukrzycy typu 2: identyfikacja ryzyka i interwencje w kierunku grup wysokiego ryzyka

(eng. Preventing type 2 diabetes: risk identification and interventions for individuals at high risk)

Field of medicine: diabetology
Date of publication: 2012
Institution: National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE)
www: www.nice.org.uk/nicemedia/live/13791/59951/59951.pdf

Facebook