Inform us about wait times for Health Care

Practice Guidelines

Inform about new guidelines

About guidelines

Practice guidelines are a project of the Watch Health Care Foundation (www.watchhealthcare.eu), which aim is to collect and present on the website actual, high quality, evidence-based scientific standards and guidelines in medicine (practice standards, practice guidelines, clinical practice guidelines /CPGs/, evidence-based practice guidelines).

See more

Liczba znalezionych wytycznych: 4

Print selected

Guidelines details

Zasady postępowania w nadciśnieniu tętniczym w wieku podeszłym

(eng. Recommendations for Management of Hypertension in elderly )

Field of medicine: family medicine
Date of publication: 2013
Institution: Kolegium Lekarzy Rodzinnych/Polskie Towarzystwo Nadciśnienia Tętniczego/Polskie Towarzystwo Gerontologiczne
www: www.adam-europe.eu/prj/7409/prd/10/1/R10_Wytyczne%20nadic%C5%9Bnienie%202012.pdf

Zalecenia dotyczące leczenia nadwagi i otyłości u dorosłych, młodzieży i dzieci w Australii

(eng. Clinical Practice Guidelines for the Management of overweight and obesity in adults, adolescents and children in Australia)

Field of medicine: family medicine, pediatrics
Date of publication: 2013
Institution: National Health and Medical Research Council (NHMRC)
www: www.nhmrc.gov.au/_files_nhmrc/publications/attachments/n57_obesity_guidelines_130531.pdf

Australijskie zalecenia dotyczące zmniejszania ryzyka zdrowotnego związanego z piciem alkoholu

(eng. Australian Guidelines to reduce health risks from drinking alcohol)

Field of medicine: other, family medicine
Date of publication: 2009
Institution: National Health and Medical Research Council (NHMRC)
www: www.nhmrc.gov.au/_files_nhmrc/publications/attachments/ds10-alcohol.pdf

Facebook