Inform us about wait times for Health Care

Practice Guidelines

Inform about new guidelines

About guidelines

Practice guidelines are a project of the Watch Health Care Foundation (www.watchhealthcare.eu), which aim is to collect and present on the website actual, high quality, evidence-based scientific standards and guidelines in medicine (practice standards, practice guidelines, clinical practice guidelines /CPGs/, evidence-based practice guidelines).

See more

Liczba znalezionych wytycznych: 17

Print selected

Guidelines details

Hiperfosfatemia w przewlekłej chorobie nerek: Leczenie hiperfosfatemii u pacjentów w 4 i 5 stadium przewlekłej choroby nerek

(eng. Hyperphosphataemia in chronic kidney disease: Management of hyperphosphataemia in patients with stage 4 or 5 chronic kidney disease)

Field of medicine: nephrology
Date of publication: 2013
Institution: National Institute for Health and Care Excellence (NICE)
www: www.nice.org.uk/nicemedia/live/14092/63034/63034.pdf

Wytyczne Kidney Disease Improving Global Outcomes dotyczące zapalenia kłębuszków nerkowych

(eng. KDIGO Clinical Practice Guideline for Glomerulonephritis)

Field of medicine: nephrology
Date of publication: 2012
Institution: Kidney Disease Improving Global Outcomes (KDIGO)
www: www.kdigo.org/clinical_practice_guidelines/pdf/KDIGO-GN-Guideline.pdf

Stanowisko Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej dotyczące leków stymulujących erytropoezę

(eng. The Polish Society of Pediatric Nephrology position statement on erytropoiesis stimulating agents)

Field of medicine: nephrology, pediatrics
Date of publication: 2011
Institution: Polskie Towarzystwo Nefrologii Dziecięcej
www: ptnfd.org/wp-content/uploads/2012/09/Stanowisko_PTNFD-ESA.pdf

Stanowisko Zespołu Krajowego Konsultanta Medycznego w dziedzinie Nefrologii dotyczące stosowania ketoanalogów aminokwasów i roztworu aminokwasów w leczeniu niedożywienia i zapobieganiu mu u dorosłych chorych z przewlekłą chorobą nerek

(eng. Position statement of the Board of the National Consultant in Nephrology concernig the use of aminoacids and the ketoanaloges in the prophylaxis and treatment of malnutrition in adult patients with chronic kidney disease)

Field of medicine: nephrology
Date of publication: 2011
Institution: Krajowy Konsultant w dziedzinie Nefrologii
www: www.nefroedu.pl/content/download/749/7495/file/Stosowanie%20ketoanalog%C3%B3w.pdf

Leczenie anemii w przewlekłej chorobie nerek

(eng. Anaemia Management in Chronic Kidney Disease)

Field of medicine: hematology and hemato-oncology, nephrology
Date of publication: 2011
Institution: National Clinical Guideline Centre (NCGC)
www: www.nice.org.uk/nicemedia/live/13329/52851/52851.pdf

Dializa otrzewnowa w leczeniu schyłkowej niewydolności nerek

(eng. Peritoneal dialysis: Peritoneal dialysis in the treatment of stage 5 chronic kidney disease)

Field of medicine: nephrology
Date of publication: 2011
Institution: National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE)
www: www.nice.org.uk/nicemedia/live/13524/55517/55517.pdf

Międzynarodowe wytyczne dotyczące leczenia ostrego niepowikłanego zapalenie pęcherza i odmiedniczkowego zapalenie nerek u kobiet: Aktualizacja 2010 Infectious Diseases Society of America oraz European Society for Microbiology and Infectious Diseases

(eng. International Clinical Practice Guidelines for the Treatment of Acute Uncomplicated Cystitis and Pyelonephritis in Women: A 2010 Update by the Infectious Diseases Society of America and the European Society for Microbiology and Infectious Diseases)

Field of medicine: infectious diseases, nephrology
Date of publication: 2010
Institution: European Respiratory Society/European Society for Clinical Microbiology and Infectious Diseases
www: www.escmid.org/fileadmin/src/media/PDFs/4ESCMID_Library/2Medical_Guidelines/ESCMID_Guidelines/Clin_Infect_Dis-2011-Gupta-e103-20.pdf

Stanowisko dotyczące rozpoznawania oraz postępowania w przypadku niedożywienia dorosłych chorych z przewlekłą chorobą nerek

(eng. Position statement of the Expert Panel on management of malnutrition in patients with chronic kidney disease)

Field of medicine: nephrology
Date of publication: 2010
Institution: Polskie Towarzystwo Nefrologiczne
www: www.nefroedu.pl/content/download/722/7176/file/12_Rutkowski_Wytyczne_2010_2.pdf

Facebook