Inform us about wait times for Health Care

Practice Guidelines

Inform about new guidelines

About guidelines

Practice guidelines are a project of the Watch Health Care Foundation (www.watchhealthcare.eu), which aim is to collect and present on the website actual, high quality, evidence-based scientific standards and guidelines in medicine (practice standards, practice guidelines, clinical practice guidelines /CPGs/, evidence-based practice guidelines).

See more

Liczba znalezionych wytycznych: 40

Print selected

Guidelines details

Diagnoza i postępowanie we wczesnej ciąży pozamacicznej i w poronieniach

(eng. Diagnosis and initial management in early pregnancy of ectopic pregnancy and miscarriage)

Field of medicine: obstetrics and gynecology
Date of publication: 2012
Institution: National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE)
www: www.nice.org.uk/nicemedia/live/14000/61860/61860.pdf

Przewodnik po Rekomendacjach Sekcji Ultrasonografii Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego w zakresie przesiewowej diagnostyki ultrasonograficznej w ciąży o przebiegu prawidłowym – 2012

(eng. Polish Gynecological Society–Ultrasound Section Guidelines on ultrasound screening in uncomplicated pregnancy – 2012 – Guide)

Field of medicine: obstetrics and gynecology, radiology and diagnostic imaging
Date of publication: 2012
Institution: Polskie Towarzystwo Ginekologiczne
www: www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCMQFjAA&url=http%3A%2F%2Fginekolpol.com%2Ffulltxt.php%3FICID%3D999343&ei=yTxcUMOHK4XGswbAr4DwDw&usg=AFQjCNGMv9R3PhIY8qeAAzdp28bfwKmW_Q&sig2=6YI9f8FM8WanWn3n3XLLGA&cad=rja

Standardy postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem

(eng. Standards for the management of perinatal care during physiological pregnancy, physiological labor, childbirth and postnatal care)

Field of medicine: obstetrics and gynecology
Date of publication: 2012
Institution: Rozporządzenie Ministra Zdrowia
www: www.mz.gov.pl/wwwfiles/ma_struktura/docs/projekt_noworod_mat_19032012.pdf

Stanowisko Zespołu Ekspertów Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego na temat zastosowania flukonazolu w leczeniu zakażeń grzybiczych pochwy i sromu

(eng. The Polish Gynecological Society Expert Committee recomendations regarding application of fluconazole in the treatment of vulvovaginal candidiasis)

Field of medicine: obstetrics and gynecology
Date of publication: 2012
Institution: Polskie Towarzystwo Ginekologiczne
www: www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCcQFjAA&url=http%3A%2F%2Fginekolpol.com%2Ffulltxt.php%3FICID%3D1004478&ei=RKJ-UPjjCc3Osgbk4YCYCw&usg=AFQjCNHCgxAhP4sQf8fEl-84Jd_WQpex4w&sig2=gF2IWlGvc958eJuBO046JQ

Wytyczne The Endocrine Society dotyczące zaburzeń czynności tarczycy u kobiet w okresie ciąży i po porodzie

(eng. Management of Thyroid Dysfunction during Pregnancy and Postpartum: An Endocrine Society Clinical Practice Guideline)

Field of medicine: endocrinology, obstetrics and gynecology
Date of publication: 2012
Institution: The Endocrine Society
www: www.endo-society.org/guidelines/upload/Thyroid-Exec-Summ.pdf

Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego dotyczące diagnostyki i leczenia niepłodności – skrót

(eng. Polish Gynecological Society and Polish Society for Reproductive Medicine recommendations for the diagnosis and treatment of infertility)

Field of medicine: obstetrics and gynecology, sexology and reproductive medicine
Date of publication: 2012
Institution: Polskie Towarzystwo Ginekologiczne
www: www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCMQFjAA&url=http%3A%2F%2Fginekolpol.com%2Ffulltxt.php%3FICID%3D985931&ei=IT9cUKXkJYrKsgbQioHIDg&usg=AFQjCNFNgrbPXoVRnr42kBMwRnT2Ho3KyQ&sig2=oSP6HXkMMZz1A1IkZlscRw
Download:

Stanowisko North American Menopause Society z 2012 roku dotyczące stosowania hormonalnej terapii zastępczej (HTZ)

(eng. The 2012 Hormone Therapy Position Statement of The North American Menopause Society)

Field of medicine: endocrinology, obstetrics and gynecology
Date of publication: 2012
Institution: North American Menopause Society
www: www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3443956/pdf/nihms-403235.pdf
Download:

Facebook