Inform us about wait times for Health Care

Practice Guidelines

Inform about new guidelines

About guidelines

Practice guidelines are a project of the Watch Health Care Foundation (www.watchhealthcare.eu), which aim is to collect and present on the website actual, high quality, evidence-based scientific standards and guidelines in medicine (practice standards, practice guidelines, clinical practice guidelines /CPGs/, evidence-based practice guidelines).

See more

Liczba znalezionych wytycznych: 106

Print selected

Guidelines details

Badania przesiewowe w kierunku raka gruczołu krokowego z wykorzystaniem testu na obecność swoistego antygenu gruczołu krokowego PSA: American Society of Clinical Oncology Opinia kliniczna tymczasowa

(eng. Screening for Prostate Cancer With Prostate-Specific Antigen Testing: American Society of Clinical Oncology Provisional Clinical Opinion)

Field of medicine: oncology, urology
Date of publication: 2012
Institution: American Society of Clinical Oncology (ASCO)
www: jco.ascopubs.org/content/early/2012/07/16/JCO.2012.43.3441.full.pdf+html

Wytyczne dotyczące postępowania leczniczego w gorączce i neutropenii u dzieci z nowotworem, które przechodzą przeszczep macierzystych komórek krwiotwórczych

(eng. American Society of Clinical Oncology Endorsement: Guideline for the Management of Fever and Neutropenia in Children with Cancer and or Undergoing Hematopoietic Stem Cell Transplantation)

Field of medicine: oncology, pediatrics
Date of publication: 2012
Institution: American Society of Clinical Oncology (ASCO)
www: jco.ascopubs.org/content/30/35/4427.full.pdf+html

Profilaktyka przeciwdrobnoustrojowa oraz postępowanie lecznicze u dorosłych pacjentów z gorączką i neutropenią leczonych z powodu nowotworu złośliwego

(eng. Antimicrobial Prophylaxis and Outpatient Management of Fever and Neutropenia in Adults Treated for Malignancy)

Field of medicine: oncology
Date of publication: 2012
Institution: American Society of Clinical Oncology (ASCO)
www: www.asco.org/sites/www.asco.org/files/fn_adult_guideline.pdf

Wytyczne dotyczące raka pęcherza moczowego naciekającego mięśniówkę właściwą oraz raka uogólnionego

(eng. Guidelines on Bladder Cancer Muscle-invasive and Metastatic)

Field of medicine: oncology, urology
Date of publication: 2012
Institution: European Association of Urology (EAU)
www: www.uroweb.org/gls/pdf/07_Bladder%20Cancer_LR%20II.pdf

Wytyczne dotyczące nadzoru kolonoskopowego po wykonaniu polipektomii. Aktualizacja Konsensusu US Multi-Society Task Force dotyczącego raka jelita grubego

(eng. Guidelines for Colonoscopy Surveillance After Screening and Polypectomy: A Consensus Update by the US Multi-Society Task Force on Colorectal Cancer)

Field of medicine: gastroenterology, oncology
Date of publication: 2012
Institution: American College of Gastroenterology
www: d2j7fjepcxuj0a.cloudfront.net/wp-content/uploads/2012/09/Lieberman_et_al_Surveillance_after_Polypectomy_Gastro_Sept2012.pdf

Biopsja węzła wartowniczego w czerniaku: wytyczne American Society of Clinical Oncology i Society of Surgical Oncology

(eng. Sentinel lymph node biopsy for melanoma: American Society of Clinical Oncology and Society of Surgical Oncology joint clinical practice guideline)

Field of medicine: oncology, surgical oncology
Date of publication: 2012
Institution: American Society of Clinical Oncology/ Society of Surgical Oncology
www: www.asco.org/ASCOv2/Department%20Content/Cancer%20Policy%20and%20Clinical%20Affairs/Downloads/Guideline%20Tools%20and%20Resources/SNB%20Melanoma/SNB%20in%20Melanoma%20Full%20Guideline%207.5.12.pdf

Wytyczne American Cancer Society dotyczące żywienia i aktywności fizycznej w profilaktyce raka

(eng. American Cancer Society Guidelines on Nutrition and Physical Activity for Cancer Prevention Reducing the Risk of Cancer With Healthy Food Choices and Physical Activity)

Field of medicine: other, oncology
Date of publication: 2012
Institution: American Cancer Society
www: onlinelibrary.wiley.com/doi/10.3322/caac.20140/pdf
Download:

Facebook