Inform us about wait times for Health Care

Practice Guidelines

Inform about new guidelines

About guidelines

Practice guidelines are a project of the Watch Health Care Foundation (www.watchhealthcare.eu), which aim is to collect and present on the website actual, high quality, evidence-based scientific standards and guidelines in medicine (practice standards, practice guidelines, clinical practice guidelines /CPGs/, evidence-based practice guidelines).

See more

Liczba znalezionych wytycznych: 2

Print selected

Guidelines details

Echokardiografia dziecięca w praktyce klinicznej. Rekomendacje 2012 Sekcji Echokardiografii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

(eng. Paediatric echocardiography in clinical practice. 2012 Recommendations of the Echocardiography Working Group of the Polish Cardiac Society)

Field of medicine: pediatric cardiology, pediatrics
Date of publication: 2012
Institution: Polskie Towarzystwo Kardiologiczne
www: www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0CDYQFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.kardiologiapolska.pl%2Fdarmowy_pdf.phtml%3Findeks%3D138%26indeks_art%3D3324%26VSID%3Drszfprzc&ei=UFG_ULTTKISp4gS2gIGYDQ&usg=AFQjCNF5MfXPOskQX02ZnpEhPNrRnU2O7Q&s

Zintegrowane wytyczne dotyczące profilaktyki chorób krążenia i ograniczenie ryzyka zachorowań u dzieci i młodzieży

(eng. Integrated Guidelines for Cardiovascular Health and Risk Reduction in Children and Adolescents)

Field of medicine: pediatric cardiology, pediatrics
Date of publication: 2011
Institution: National Heart Lung and Blood Institute
www: www.nhlbi.nih.gov/guidelines/cvd_ped/peds_guidelines_sum.pdf

Facebook