Inform us about wait times for Health Care

Practice Guidelines

Inform about new guidelines

About guidelines

Practice guidelines are a project of the Watch Health Care Foundation (www.watchhealthcare.eu), which aim is to collect and present on the website actual, high quality, evidence-based scientific standards and guidelines in medicine (practice standards, practice guidelines, clinical practice guidelines /CPGs/, evidence-based practice guidelines).

See more

Liczba znalezionych wytycznych: 2

Print selected

Guidelines details

Wytyczne dotyczące rozpoznawania i leczenia zespołu nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi u dzieci i młodzieży

(eng. Clinical Practice points on the diagnosis, assessment and management of attention deficit hyperactivity disorder in children and adolescents)

Field of medicine: pediatric neurology, pediatrics
Date of publication: 2012
Institution: National Health and Medical Research Council (NHMRC)
www: www.nhmrc.gov.au/_files_nhmrc/publications/attachments/mh26_adhd_cpp_2012_120903.pdf

Zalecenia leczenia żywieniowego u dzieci z przewlekłymi chorobami układu nerwowego

(eng. Recommendations of nutritional treatment in children with chronic nervous system diseases)

Field of medicine: pediatric neurology, pediatrics
Date of publication: 2011
Institution: Polskie Towarzystwo Żywienia Klinicznego Dzieci/Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych
www: www.ptzkd.org/images/pliki/lekarze/Zalecenia-leczenia-zywieniowego-u-dzieci-z-przewleklymi-chorobami-ukladu-nerwowego-120217.pdf
Download:

Facebook