Inform us about wait times for Health Care

Practice Guidelines

Inform about new guidelines

About guidelines

Practice guidelines are a project of the Watch Health Care Foundation (www.watchhealthcare.eu), which aim is to collect and present on the website actual, high quality, evidence-based scientific standards and guidelines in medicine (practice standards, practice guidelines, clinical practice guidelines /CPGs/, evidence-based practice guidelines).

See more

Liczba znalezionych wytycznych: 55

Print selected

Guidelines details

Zachowanie antyspołeczne i zaburzenia zachowania u dzieci i młodzieży: rozpoznanie, interwencja i postępowanie

(eng. Antisocial behaviour and conduct disorders in children and young people: recognition, intervention and management)

Field of medicine: pediatrics
Date of publication: 2013
Institution: National Institute for Health and Care Excellence (NICE)
www: www.nice.org.uk/nicemedia/live/14116/63310/63310.pdf

Fobia społeczna: rozpoznanie, ocena, leczenie

(eng. Social anxiety disorder: recognition, assessment and treatment)

Field of medicine: pediatrics, psychiatry
Date of publication: 2013
Institution: National Institute for Health and Care Excellence (NICE)
www: www.nice.org.uk/nicemedia/live/14168/63868/63868.pdf

Psychoza i schizofrenia u dzieci i młodzieży

(eng. Psychosis and schizophrenia in children and young people)

Field of medicine: psychiatry, pediatrics
Date of publication: 2013
Institution: National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE)
www: www.nice.org.uk/nicemedia/live/14021/62392/62392.pdf

Zalecenia dotyczące leczenia nadwagi i otyłości u dorosłych, młodzieży i dzieci w Australii

(eng. Clinical Practice Guidelines for the Management of overweight and obesity in adults, adolescents and children in Australia)

Field of medicine: family medicine, pediatrics
Date of publication: 2013
Institution: National Health and Medical Research Council (NHMRC)
www: www.nhmrc.gov.au/_files_nhmrc/publications/attachments/n57_obesity_guidelines_130531.pdf

Wytyczne postępowania diagnostyczno-terapeutycznego z dzieckiem moczącym się w nocy

(eng. Guidelines on the management of urinary incontinence in children at night)

Field of medicine: pediatrics, pediatric urology
Date of publication: 2012
Institution: Polskie Towarzystwo Urologii Dziecięcej/Polskie Towarzystwo Nefrologii Dziecięcej
www: www.pedhemat.wroclaw.pl/ptp/images/zalaczniki/Zalecenia_Moczenie%202012.pdf

Wytyczne dotyczące postępowania leczniczego w gorączce i neutropenii u dzieci z nowotworem, które przechodzą przeszczep macierzystych komórek krwiotwórczych

(eng. American Society of Clinical Oncology Endorsement: Guideline for the Management of Fever and Neutropenia in Children with Cancer and or Undergoing Hematopoietic Stem Cell Transplantation)

Field of medicine: oncology, pediatrics
Date of publication: 2012
Institution: American Society of Clinical Oncology (ASCO)
www: jco.ascopubs.org/content/30/35/4427.full.pdf+html

Postępowanie w przypadku dziecięcego wrzodziejącego zapalenia okrężnicy

(eng. Management of Pediatric Ulcerative Colitis: Joint ECCO and ESPGHAN Evidence-based Consensus Guidelines)

Field of medicine: gastroenterology, pediatrics
Date of publication: 2012
Institution: European Society for Pediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition/European Crohn’s and Colitis Organization
www: espghan.med.up.pt/position_papers/Management_of_Pediatric_Ulcerative_Colitis___Joint.24.pdf

Wytyczne Światowej Organizacji Gastroenterologicznej dotyczące postępowania w ostrej biegunce u dorosłych i dzieci: Globalna perspektywa

(eng. World Gastroenterology Organisation Global Guidelines on acute diarrhea in adults and children: a global perspective)

Field of medicine: gastroenterology, pediatrics
Date of publication: 2012
Institution: World Gastroenterology Organisation (WGO)
www: www.worldgastroenterology.org/assets/export/userfiles/Acute%20Diarrhea_long_FINAL_120604.pdf

Wytyczne dotyczące rozpoznawania i leczenia zespołu nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi u dzieci i młodzieży

(eng. Clinical Practice points on the diagnosis, assessment and management of attention deficit hyperactivity disorder in children and adolescents)

Field of medicine: pediatric neurology, pediatrics
Date of publication: 2012
Institution: National Health and Medical Research Council (NHMRC)
www: www.nhmrc.gov.au/_files_nhmrc/publications/attachments/mh26_adhd_cpp_2012_120903.pdf

Facebook