Inform us about wait times for Health Care

Practice Guidelines

Inform about new guidelines

About guidelines

Practice guidelines are a project of the Watch Health Care Foundation (www.watchhealthcare.eu), which aim is to collect and present on the website actual, high quality, evidence-based scientific standards and guidelines in medicine (practice standards, practice guidelines, clinical practice guidelines /CPGs/, evidence-based practice guidelines).

See more

Liczba znalezionych wytycznych: 55

Print selected

Guidelines details

Okresowa suplementacja żelaza u dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym

(eng. Intermittent iron supplementation in preschool and school-age children)

Field of medicine: pediatrics
Date of publication: 2011
Institution: World Health Organization (WHO)
www: whqlibdoc.who.int/publications/2011/9789241502009_eng.pdf

Głodzenie w okresie okołooperacyjnym dorosłych i dzieci. Wytyczne Europejskiego Towarzystwa Anestezjologii (ESA)

(eng. Perioperative fasting in adults and children: guidelines from the European Society of Anaesthesiology)

Field of medicine: pediatrics
Date of publication: 2011
Institution: European Society of Anaesthesiology
www: pdfs.journals.lww.com/ejanaesthesiology/2011/08000/Perioperative_fasting_in_adults_and_children__.4.pdf?token=method|ExpireAbsolute;source|Journals;ttl|1364485104980;payload|mY8D3u1TCCsNvP5E421JYPPlNl9ZUXrQDsjmMHeXqBgfxP56d5BAis+WhfSrPR1S6lcHrAT5WTvT

ADHD: Wytyczne dotyczące diagnozowania i leczenia zespołu nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi u dzieci i młodzieży

(eng. ADHD: Clinical Practice Guideline for the Diagnosis, Evaluation, and Treatment of Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder in Children and Adolescents)

Field of medicine: pediatrics, neurology
Date of publication: 2011
Institution: American Academy of Pediatrics
www: pediatrics.aappublications.org/content/early/2011/10/14/peds.2011-2654.full.pdf+html

Moczenie nocne: Postępowanie w przypadku moczenia nocnego u dzieci i młodzieży

(eng. Nocturnal enuresis. The management of bedwetting in children and young people)

Field of medicine: pediatrics
Date of publication: 2010
Institution: National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE)
www: www.nice.org.uk/nicemedia/live/13246/51367/51367.pdf

Zalecenia dotyczące żywienia dzieci zdrowych w pierwszym roku życia, opracowane przez zespół ekspertów powołany przez Konsultanta Krajowego ds. Pediatrii

(eng. Recommendations of the National Consultant of Pediatrics on nutrition for healthy children in first year of life)

Field of medicine: pediatrics
Date of publication: 2010
Institution: Konsultant Krajowy ds. Pediatrii
www: www.pedhemat.wroclaw.pl/ptp/files/zal_1_zkkpediatraia_13072010.pdf

Postępowanie lecznicze w bakteryjnym zapaleniu opon mózgowych i w posocznicy meningokokowej u dzieci i młodzieży poniżej 16 roku życia w opiece podstawowej i specjalistycznej

(eng. Bacterial meningitis and meningococcal septicaemia: Management of bacterial meningitis and meningococcal septicaemia in children and young people younger than 16 years in primary and secondary care)

Field of medicine: infectious diseases, pediatrics
Date of publication: 2010
Institution: National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE)
www: www.nice.org.uk/nicemedia/live/13027/49339/49339.pdf

Wytyczne dotyczące stosowania terapii antyretrowirusowej w zakażeniach HIV u niemowląt i dzieci

(eng. Antiretroviral therapy for HIV infection in infants and children)

Field of medicine: pediatrics, infectious diseases
Date of publication: 2010
Institution: World Health Organization (WHO)
www: whqlibdoc.who.int/publications/2010/9789241599801_eng.pdf

Wytyczne dotyczące diagnostyki i postępowania leczniczego w zaparciach u dzieci i młodzieży

(eng. Constipation in children and young people Diagnosis and management of idiopathic childhood constipation in primary and secondary care)

Field of medicine: pediatrics, gastroenterology
Date of publication: 2010
Institution: National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE)
www: www.nice.org.uk/nicemedia/live/12993/48741/48741.pdf

Optymalne postępowanie kliniczne u dzieci leczonych dietą ketogeniczną

(eng. Optimal clinical management of children receiving the ketogenic diet)

Field of medicine: neurology, pediatrics
Date of publication: 2009
Institution: International Ketogenic Diet Study Group
www: www.ketocal.de/img/de_s103/file_5_/Leitlinie_englisch.pdf

Facebook