Inform us about wait times for Health Care

Practice Guidelines

Inform about new guidelines

About guidelines

Practice guidelines are a project of the Watch Health Care Foundation (www.watchhealthcare.eu), which aim is to collect and present on the website actual, high quality, evidence-based scientific standards and guidelines in medicine (practice standards, practice guidelines, clinical practice guidelines /CPGs/, evidence-based practice guidelines).

See more

Liczba znalezionych wytycznych: 55

Print selected

Guidelines details

Profilaktyka wad postawy u dzieci i młodzieży w środowisku nauczania i wychowania

(eng. Prevention of posture problems in children and adolescents in the educational environment)

Field of medicine: pediatrics, orthopaedics and traumatology
Date of publication: 2009
Institution: Konsultant Krajowy w dziedzinie Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu/Konsultant Krajowy w dziedzinie Rehabilitacji Medycznej/Polskie Towarzystwo Fizjoterapii/Polskie Towarzystwo Rehabilitacji/Polskie Towarzystwo Ortopedyczne i Traumatologiczne/Kom
www: www.pedhemat.wroclaw.pl/ptp/files/profil_wad_postawy_24022010.pdf

Wytyczne NICE dotyczące podejrzenia maltretowania dzieci

(eng. When to suspect child maltreatment: NICE guideline)

Field of medicine: pediatrics
Date of publication: 2009
Institution: National institute for Health and Clinical Excellence (NICE)
www: www.nice.org.uk/nicemedia/live/12183/44914/44914.pdf

Wytyczne American College of Radiology oraz Society for Pediatric Radiology dotyczące wykonywania radiografii skoliozy u dzieci

(eng. ACR–SPR practice guideline for the performance of radiography for scoliosis in children)

Field of medicine: radiology and diagnostic imaging, pediatrics
Date of publication: 2009
Institution: American College of Radiology/ Societyn for Pediatric Radiology
www: www.acr.org/~/media/ACR/Documents/PGTS/guidelines/Scoliosis.pdf

Postępowanie w przypadku deficytu uwagi oraz zaburzeń hiperkinetycznych u dzieci i młodzieży

(eng. Management of attention deficit and hyperkinetic disorders in children and young people)

Field of medicine: pediatrics, neurology
Date of publication: 2009
Institution: Scottish Intercollegiate Guidelines Network (SIGN)
www: www.sign.ac.uk/pdf/sign112.pdf

Zalecenia dotyczące postępowania z noworodkiem i niemowlęciem z prenatalnym podejrzeniem wady wrodzonej układu moczowego

(eng. Recommendations for the management of neonatal and prenatal infant with suspected congenital defect of the urinary tract)

Field of medicine: nephrology, pediatrics
Date of publication: 2009
Institution: Polskie Towarzystwo Nefrologii Dziecięcej
www: ptnfd.org/wp-content/uploads/2012/09/zalecenia.pdf

Zapobieganie gorączce reumatycznej oraz rozpoznawanie i leczenie ostrego paciorkowcowego zapalenia gardła. Stanowisko Komisji ds. Gorączki Reumatycznej, Zapalenia Wsierdzia i Choroby Kawasaki Rady ds. Chorób Sercowo-Naczyniowych American Heart Association u Dzieci i Młodzieży, interdyscyplinarnej komisji Functional Genomics and Translational Biology oraz interdyscyplinarnej komisji Quality of Care and Outcomes Research poparte przez American Academy of Pediatrics

(eng. Prevention of Rheumatic Fever and Diagnosis and Treatment of Acute Streptococcal Pharyngitis A Scientific Statement From the American Heart Association Rheumatic Fever, Endocarditis, and Kawasaki Disease Committee of the Council on Cardiovascular Disease in the Young, the Interdisciplinary Council on Functional Genomics and Translational Biology, and the Interdisciplinary Council on Quality of Care and Outcomes Research)

Field of medicine: rheumatology, pediatrics
Date of publication: 2009
Institution: American Heart Association Rheumatic Fever/Endocarditis, and Kawasaki Disease Committee of the Council on Cardiovascular Disease in the Young/ Interdisciplinary Council on Functional Genomics and Translational Biology/ Interdisciplinary Council on Q
www: circ.ahajournals.org/content/119/11/1541.full.pdf

Wytyczne dotyczące rozpoznawania i ocena ostrego bólu u dzieci

(eng. Clinical practice guidelines: the recognition and assessment of acute pain in children)

Field of medicine: pediatrics
Date of publication: 2009
Institution: Royal College of Nursing
www: www.rcn.org.uk/__data/assets/pdf_file/0004/269185/003542.pdf

Wytyczne dotyczące wykonywania tomografii komputerowej u dzieci

(eng. ACR–SPR practice guideline for the performance of pediatric computed tomography (CT))

Field of medicine: radiology and diagnostic imaging, pediatrics
Date of publication: 2008
Institution: American College of Radiology/Society for Pediatric Radiology
www: www.acr.org/~/media/ACR/Documents/PGTS/guidelines/CT_Pediatric.pdf

Leczenie operacyjne zapalenia ucha środkowego z wysiękiem u dzieci

(eng. Surgical management of otitis media with effusion in children)

Field of medicine: pediatrics, otolaryngology
Date of publication: 2008
Institution: National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE)
www: www.nice.org.uk/nicemedia/pdf/CG60NICEguideline.pdf

Facebook