Inform us about wait times for Health Care

Practice Guidelines

Inform about new guidelines

About guidelines

Practice guidelines are a project of the Watch Health Care Foundation (www.watchhealthcare.eu), which aim is to collect and present on the website actual, high quality, evidence-based scientific standards and guidelines in medicine (practice standards, practice guidelines, clinical practice guidelines /CPGs/, evidence-based practice guidelines).

See more

Liczba znalezionych wytycznych: 8

Print selected

Guidelines details

Gruźlica u biorców przeszczepu narządu lub szpiku. Podsumowanie stanowiska TBNET 2012

(eng. The risk of tuberculosis in transplant candidates and recipients: a TBNET consensus statement)

Field of medicine: transplantology, infectious diseases
Date of publication: 2012
Institution: Tuberculosis Network European Trials Group (TBNET)
www: www.p-t-t.org/recommendations/getFile/idf/50

Stanowisko Europejskiego Towarzystwa Transplantacyjnego (ESOT) dotyczące stosowania generycznych leków immunosepresyjnych

(eng. European Society for Organ Transplantation Advisory Committee On Generic Substitution Of Immunosuppressive Drugs)

Field of medicine: transplantology
Date of publication: 2011
Institution: European Society for Organ Transplantation (ESOT)
www: www.p-t-t.org/recommendations/getFile/idf/7
Download:

Zalecenia Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego i Krajowego Konsultanta w dziedzinie Transplantologii Klinicznej dotyczące postępowania profilaktycznego i leczniczego w zakażeniu wirusem cytomegalii u biorców przeszczepów narządowych

(eng. Recommendations for prophylactic and treatment of cytomegalovirus infection in transplant recipients organ)

Field of medicine: transplantology, infectious diseases
Date of publication: 2010
Institution: Polskie Towarzystwo Transplantacyjne/Krajowy Konsultant w dziedzinie Transplantologii Klinicznej
www: www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CDEQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.p-t-t.org%2Frecommendations%2FgetFile%2Fidf%2F8&ei=mDtcUfPgLIfltQadiYAI&usg=AFQjCNHylUJI2U2mpVg-KogKX9wA7mEbng&sig2=7DDCYUo66AdyBl6sUEl_LA&bvm=bv.44697112,d.Yms

Zalecenia dotyczące leczenia immunosupresyjnego po przeszczepieniu narządów unaczynionych

(eng. Recommendations for the use of immunosuppressive therapy after vascularzed organ transplantation )

Field of medicine: transplantology
Date of publication: 2010
Institution: Polskie Towarzystwo Transplantacyjne/Konsultant Krajowy w dziedzinie Transplantologii Klinicznej
www: www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CDEQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.p-t-t.org%2Frecommendations%2FgetFile%2Fidf%2F9&ei=CjxcUfS-L8jEtQaTiYCwDA&usg=AFQjCNG87dmzZ1weXLTr_CL5cJbNELwjmA&sig2=HJ7vlc8jX7sqjZR5HyZRZg&bvm=bv.44697112,d.Y

Zalecenia dotyczące nomenklatury choroby naczyniowej graftu (serce)

(eng. International Society for Heart and Lung Transplantation working formulation of a standardized nomenclature for cardiac allograft vasculopathy—2010)

Field of medicine: transplantology, cardiology
Date of publication: 2010
Institution: International Society for Heart and Lung Transplantation
www: www.p-t-t.org/recommendations/getFile/idf/52

Zalecenia ISHLT dotyczące opieki nad chorym po przeszczepie serca

(eng. The International Society of Heart and Lung Transplantation Guidelines for the care of heart transplant recipients)

Field of medicine: transplantology, cardiology
Date of publication: 2010
Institution: International Society for Heart and Lung Transplantation
www: www.p-t-t.org/recommendations/getFile/idf/51

Opieka nad chorymi z przeszczepioną nerką- Wytyczne KDIGO

(eng. KDIGO Clinical Prctice Guideline for the Care of Kidney Transplant Recipients)

Field of medicine: transplantology, nephrology
Date of publication: 2009
Institution: Kidney Disease Improving Global Outcomes (KDIGO)
www: www.kdigo.org/clinical_practice_guidelines/pdf/TxpGL_publVersion.pdf

Wytyczne KDIGO dotyczące diagnozy, prewencji i leczenia mineralno-kostnych zaburzeń związanych z przewlekłą chorobą nerek

(eng. KDIGO Clinical Practice Guideline for the Diagnosis, Evaluation, Prevention, and Treatment of Chronic Kidney Disease-Mineral and Bone Disorder (CKD-MBD)Chronic Kidney Disease-Mineral)

Field of medicine: transplantology
Date of publication: 2009
Institution: Kidney Disease Improving Global Outcomes (KDIGO)
www: www.kdigo.org/pdf/KDIGO%20CKD-MBD%20GL%20KI%20Suppl%20113.pdf

Facebook