Inform us about wait times for Health Care

WHC Barometer – details

Zmiana średniego czasu oczekiwania na "gwarantowane" świadczenia zdrowotne w Polsce, a podmioty odpowiedzialne za zarządzanie koszykiem świadczeń gwarantowanych w poszczególnych okresach

Pending changes

Facebook