Inform us about wait times for Health Care

Practice Guidelines

Inform about new guidelines

About guidelines

Practice guidelines are a project of the Watch Health Care Foundation (www.watchhealthcare.eu), which aim is to collect and present on the website actual, high quality, evidence-based scientific standards and guidelines in medicine (practice standards, practice guidelines, clinical practice guidelines /CPGs/, evidence-based practice guidelines).

See more

Liczba znalezionych wytycznych: 628

Print selected

Guidelines details

Zalecenia dotyczące postępowania u chorych na cukrzycę 2014

(eng. -)

Zalecenia dotyczące postępowania u chorych na cukrzycę 2014

Zalecenia dotyczące postępowania u chorych na cukrzycę 2014

Field of medicine: diabetology
Date of publication: 2014
Institution: Polskie Towarzystwo Diabetologiczne (PTD)
www: http://www.cukrzyca.info.pl/aktualnosci/zalecenia_kliniczne_dotyczace_postepowania_u_chorych_na_cukrzyce_2014_stanowisko_polskiego_towarzystwa_diabetologicznego
Download:
Details
Zalecenia dotyczące postępowania u chorych na cukrzycę 2014

Zalecenia dotyczące postępowania u chorych na cukrzycę 2014

Zachowanie antyspołeczne i zaburzenia zachowania u dzieci i młodzieży: rozpoznanie, interwencja i postępowanie

(eng. Antisocial behaviour and conduct disorders in children and young people: recognition, intervention and management)

Field of medicine: pediatrics
Date of publication: 2013
Institution: National Institute for Health and Care Excellence (NICE)
www: www.nice.org.uk/nicemedia/live/14116/63310/63310.pdf

Rak prostaty: Wytyczne National Comprehensive Cancer Network (NCCN) Wersja 1. 2013

(eng. Prostate cancer: National Comprehensive Cancer Network Clinical Practice Guidelines (NCCN) Version 1. 2013)

Field of medicine: oncology, urology
Date of publication: 2013
Institution: National Comprehensive Cancer Network (NCCN)
www: www.nccn.org/professionals/physician_gls/pdf/prostate.pdf

Nowotwory ośrodkowego układu nerwowego

(eng. Central Nervous System Cancers)

Field of medicine: oncology, neurology
Date of publication: 2013
Institution: National Comprehensive Cancer Network (NCCN)
www: www.nccn.org/professionals/physician_gls/pdf/cns.pdf

Hiperfosfatemia w przewlekłej chorobie nerek: Leczenie hiperfosfatemii u pacjentów w 4 i 5 stadium przewlekłej choroby nerek

(eng. Hyperphosphataemia in chronic kidney disease: Management of hyperphosphataemia in patients with stage 4 or 5 chronic kidney disease)

Field of medicine: nephrology
Date of publication: 2013
Institution: National Institute for Health and Care Excellence (NICE)
www: www.nice.org.uk/nicemedia/live/14092/63034/63034.pdf

Fobia społeczna: rozpoznanie, ocena, leczenie

(eng. Social anxiety disorder: recognition, assessment and treatment)

Field of medicine: pediatrics, psychiatry
Date of publication: 2013
Institution: National Institute for Health and Care Excellence (NICE)
www: www.nice.org.uk/nicemedia/live/14168/63868/63868.pdf

Facebook