Poinformuj ile masz czekać lub czekałeś w kolejce

Współpraca

Wolontariusze

Wolontariuszami Fundacji Watch Health Care mogą zostać osoby prywatne lub instytucje. Wszyscy chętni mogą zgłosić chęć pomocy w pracach prowadzonych lub finansowanych przez Fundację działalności. Wolontariusze zajmują się głównie roznoszeniem ulotek informacyjnych do pacjentów i świadczeniodawców oraz pomagają przy organizacji wydarzeń organizowanych lub współorganizowanych przez Fundację. Mogą też prowadzić inne formy promocji Fundacji i ewidencji, o ile są one zgodne z prawem.

Jeżeli chcesz zostać wolontariuszem naszej Fundacji, zapraszamy do kontaktu.

 

Przyjaciele

Przyjaciółmi Fundacji są osoby, które uczestniczą w procesie weryfikacji zgłoszeń pracownicy szpitali, przychodni, lekarze, pielęgniarki, pracownicy administracji publicznej i organów administracyjnych świadczeniodawców). Jeżeli chcesz pomóc nam przy sprawdzaniu prawdziwości zgłoszeń i zgadzasz się, by pracownicy Fundacji kontaktowali się z Tobą w celu ustalenia faktycznego dostępu do świadczeń w obrębie koszyka gwarantowanego, szczególnie jeśli chodzi o instytucję, w której pracujesz, prosimy wypełnij załączony formularz. Fundacja zapewnia, że wszelkie dane, dotyczące przyjaciół nie będą ujawniane i będą wykorzystywane przez WHC wyłącznie w celu prowadzenia weryfikacji prawdziwości zgłoszeń. Pragniemy poinformować, że szczególnie aktywni przyjaciele Fundacji, pomagający w procesie weryfikacji prawdziwości zgłoszeń w dłuższym okresie czasu, zostaną uhonorowani.

Jeżeli chcesz zostać przyjacielem naszej Fundacji, zapraszamy do kontaktu.

 

Partnerzy

Partnerem Fundacji może być każda instytucja lub osoba prywatna, która w znaczącym stopniu, w ocenie Zarządu Fundacji, wspiera działalność Watch Health Care oraz promuje jej osiągnięcia. Jeżeli chcesz zostać naszym partnerem, zapraszamy do kontaktu.

 

Instytucje i osoby wspierające

Instytucje i osoby wspierające to wszystkie podmioty, które finansowo lub rzeczowo wsparły działalność Fundacji w ostatnich 12 miesiącach. Przy czym nazwy instytucji wspierających prezentowane będą wyłącznie na ich życzenie. ,

Jeżeli chcesz wesprzeć działania Fundacji, zapraszamy do kontaktu. Zapraszamy do współpracy.

 

Poniżej znaleźć można logotypy partnerów Fundacji oraz instytucji wspierających.

Facebook