Poinformuj ile masz czekać lub czekałeś w kolejce

Fundacja Gwiazda Nadziei

http://www.gwiazdanadziei.pl/

Fundacja „Gwiazda Nadziei” powstała w 2008 r. Jej siedziba znajduje się w Katowicach ale swoim działaniem obejmuje obszar całego kraju. Jest organizacją pożytku publicznego. Jej misją jest pomoc osobom z chorobami wątroby.

Do głównych celów jej działań należy:

  • zwiększenie świadomości społeczeństwa na temat zakażeń wirusami HCV i HBV,
  • zwiększenie wykrywalności zakażeń wirusami HBV i HCV,
  • wydłużenie przeżycia ludzi cierpiących na choroby wątroby przez poprawę warunków ich leczenia,
  • pomoc osobom cierpiącym na choroby wątroby znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

Fundacja podejmuje wiele działań polegających na edukacji społeczeństwa na temat zagrożeń jakie niosą wirusy HBV i HCV, dróg zakażenia tymi wirusami oraz sposobów diagnozowania i leczenia wirusowych zapaleń wątroby.

Fundacja jest organizatorem akcji edukacyjnych i szkoleń skierowanych do młodzieży, nauczycieli i lekarzy. Organizuje akcje bezpłatnych badań w kierunku wykrycia zakażeń wirusami HBV i HCV. Prócz tego Fundacja gromadzi fundusze na finansowanie leczenia jej podopiecznych w postaci zbiórek pieniężnych oraz zabiegania o 1% podatku dochodowego.

Fundacja „Gwiazda Nadziei”

ul. Henryka Dąbrowskiego 22 (pokój 121)
40-032 Katowice

Infolinia czynna od poniedziałku do piątku
w godzinach od 8.00 do 17.00

tel. 609 719 122

e-mail: fundacja@gwiazdanadziei.pl

nr konta: 82 1940 1076 3045 2145 0000 0000
NIP: 954-262-38-25
KRS: 0000298237

Facebook