Poinformuj ile masz czekać lub czekałeś w kolejce

hematoonkologia.pl – portal edukacyjny

http://hematoonkologia.pl/

Hematoonkologia.pl jest portalem edukacyjnym, zaadresowanym do lekarzy hematologów, lekarzy w trakcie specjalizacji, lekarzy pierwszego kontaktu mających pod opieką chorych hematologicznych oraz diagnostów laboratoryjnych. Portal działa pod patronatem Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów (PTHiT), Polskiej Grupy Badawczej Chłoniaków oraz Polskiej Grupy ds. Leczenia Białaczek u Dorosłych. Na stronach portalu działa również oficjalna strona Polskiej Grupy Szpiczakowej. Uzyskaliśmy zgodę na udział w Radzie Programowej wybitnych polskich hematologów, kierowników większości klinik hematologicznych w Polsce oraz uznanych autorytetów w w/w dziedzinie m.in. prof. Anna Dmoszyńska – przewodnicząca Polskiej Grupy Szpiczakowej, prof. Wiesław Jędrzejczak – konsultant krajowy ds. hematologii, prof. Tadeusz Robak – przewodniczący PTHiT, prof. Jerzy Kowalczyk – konsultant krajowy ds. hematologii i onkologii dziecięcej, prof. Andrzej Lange konsultant krajowy ds. Immunologii Klinicznej, oraz większość wojewódzkich konsultantów ds. hematologii.

Celem portalu jest integracja lekarzy poprzez media elektroniczne, umożliwienie doskonalenia się poprzez przedstawianie najnowszych doniesień ze specjalistycznej prasy, zaprezentowanych w języku polskim, umieszczanie propozycji współpracy pomiędzy ośrodkami z całej Polski, przedstawienia kalendarza spotkań, zjazdów i kongresów hematologicznych, zamieszczanie relacji z ważniejszych spotkań itd.

Aktywności edukacyjne portalu hematoonkologia.pl to tworzenie i udostępnianie użytkownikom portalu programów edukacyjnych z możliwością przyznawania punktów edukacyjnych i punktów edukacyjnych PTHiT. Dodatkowo na portalu znajduje się zakładka RELACJE CYFROWE, gdzie użytkownicy znajdą wszystkie zarejestrowane cyfrowo wykłady z najważniejszych wydarzeń hematologicznych w Polsce. Obecnie w bazie posiadamy ponad 300 wykład z wszystkich ważniejszych konferencji hematoonkologicznych w Polsce.

W  zakładce Biblioteka Hematologa umożliwiamy zapoznanie się z opiniami specjalistów oraz wynikami najnowszych badań opublikowanych w elektronicznych odpowiednikach wiodących międzynarodowych czasopism hematologicznych i onkologicznych. Dodatkowo zarejestrowani użytkownicy naszego portalu mogą bezpłatnie korzystać z dostępu do czasopisma Leukemia – nature.com.

Obecnie działa 13 zakładek edukacyjnych. Na stałe współpracujemy z 17 ekspertami z całej Polski, którzy regularnie co miesiąc przygotowują aktualizacje poszczególnych zakładek tematycznych. Zebrane tematycznie aktualności rozsyłane są w formie comiesięcznego newslettera.

Portal powstał w marcu 2009 roku i mimo tak krótkiego okresu działania, cieszy się dużym zainteresowaniem ze strony lekarzy hematologów. Jest to inicjatywa tworzona dla lekarzy i przez lekarzy.

Facebook