Poinformuj ile masz czekać lub czekałeś w kolejce

Ogólnopolska Izba Gospodarcza Wyrobów Medycznych

http://www.polmed.org.pl/

OGÓLNOPOLSKA IZBA GOSPODARCZA WYROBÓW MEDYCZNYCH – POLMED

Ogólnopolska Izba Gospodarcza Wyrobów Medycznych POLMED jest największą i najbardziej reprezentatywną organizacją skupiającą producentów i dystrybutorów wyrobów medycznych w Polsce. Reprezentowany przez nas przemysł wyrobów medycznych, jest jednym z najdynamiczniej rozwijających się i najbardziej innowacyjnych sektorów gospodarki na świecie.

Siłą i potencjałem naszej Izby jest suma sił i potencjałów jej członków, doświadczenie wskazuje bowiem, że RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ.

Do naszych priorytetów należy szeroko rozumiane reprezentowanie, wspieranie i promowanie firm działających w branży wyrobów medycznych. Biorąc czynny udział w konsultacjach społecznych, a także inicjując tworzenie i nowelizację aktów prawnych, dążymy do stworzenia czytelnych warunków prowadzenia działalności gospodarczej.

Jednoczymy firmy w staraniach zmierzających do stworzenia przyjaznego i  transparentnego środowiska biznesowego.

Już od ponad dwóch lat realizujemy projekt MedKompas Poland, którego celem jest promowanie zasad etycznej współpracy pomiędzy przedstawicielami rynku wyrobów medycznych a przedstawicielami ochrony zdrowia. Projekt przewiduje m.in. organizację cyklu bezpłatnych warsztatów szkoleniowych z zakresu compliance na terenie całego kraju. Adresatami szkoleń są przedstawiciele ochrony zdrowia oraz branży wyrobów medycznych. Wierzymy, że dzięki tej inicjatywie uda nam się stworzyć sieć ekspertów, która okaże się pomocna w prowadzeniu przejrzystej współpracy przedstawicieli rynku wyrobów medycznych i ochrony zdrowia.

Nasze codzienne działania skierowane są również na promowanie nowych technologii i innowacyjności w ochronie zdrowia oraz propagowanie łatwiejszego i szerszego dostępu do nowoczesnych metod leczenia dla pacjentów. Izba POLMED konsekwentnie zwraca uwagę na brak efektywnej polityki państwa wspierającej innowacyjne technologie medyczne.

Izba oferuje swoim członkom wsparcie we wszystkich zagadnieniach dotyczących praktyki działania rynku wyrobów medycznych, celowości i treści rozwiązań prawnych, właściwego określenia dostępności ubezpieczonych do wyrobów medycznych itp.

Izba realizuje swoje zadania między innymi prowadząc działalność wewnątrzorganizacyjną w ramach powoływanych sekcji i komisji tematycznych.

 

Facebook