Poinformuj ile masz czekać lub czekałeś w kolejce

Stowarzyszenie Magnolia

http://www.stowarzyszenie-magnolia.org/

Stowarzyszenie Kobiet z Problemami Onkologiczno – Ginekologicznymi „Magnolia”

Rozmowa na temat choroby nowotworowej jest bardzo trudna. Nie umiemy rozmawiać o chorobach, które dotykają kilkadziesiąt tysięcy ludzi co roku w naszym kraju.

Temat chorób  ginekologiczno-onkologicznych jest tematem bardzo trudny. „Amazonki” raka piersi „oswoiły”. Dziś bez tabu rozmawia się o tym.

Temat raka szyjki macicy, raka jajnika, raka endometrium, czy mięśniaków macicy jest nadal tematem wstydliwym. Członkinie stowarzyszenia „Magnolia”,  niewielka grupa kobiet po leczeniu na w/w choroby oraz grupa, której ten temat jest bliski, stara się  przełamać strach w słuchaczu,  rozmawiać, informować i edukować.

Stowarzyszenia Kobiet z Problemami Onkologiczno-Ginekologicznymi powstało w 2009r. Zasadnicze cele stowarzyszenia:

– działania na rzecz kobiet w trakcie leczenia i po leczeniu onkologiczno-ginekologicznym

– podniesienie świadomości na temat chorób nowotworowych

– organizowanie grup terapeutycznych stosownie do potrzeb.

Szczególnie bliskie jest nam zagadnienie profilaktyki. Poprzez swoje działania pt. „dbaj o siebie – wykonaj cytologię” staramy się podnieść świadomość kobiet na temat celowości wykonywania cytologii, prawidłowego przygotowania się do badania cytologicznego.

Unikanie badania ginekologicznego, strach przed badaniem to rodzaj nieodpowiedzialności w stosunku do najbliższych.

Zwracamy uwagę kobiet na symptomy, /często bagatelizowane/, dające sygnały o tym, że zaczyna się proces choroby ginekologicznej /r. jajnika, r. endometrium/. Podstawowe informacje zawarto w opracowanej ulotce, rozdawanej podczas  spotkań z kobietami.

Dwa razy do roku odwiedzamy WCO w Poznaniu, Oddział Radioterapii i Onkologii Ginekologicznej im. St. Skowrońskiego oraz oddziały Onkologiczny i Ginekologiczny WSZ   w Koninie. Wizyty składamy przed Świętami Bożego Narodzenia i Dniem Kobiet. Dzięki sponsorom wraz z drobnymi upominkami składamy życzenia powrotu do zdrowia informując zarazem, że jesteśmy byłymi pacjentkami tych oddziałów po leczeniu: 2, 3,5,17, 20 letnim.

Poprzez stronę internetową www.stowarzyszenie-magnolia.org  informujemy o naszych działaniach i tematyce, która nas na różnych etapach naszej działalności absorbuje.

Takich jak ćwiczenia mięśni krocza w wysiłkowym nietrzymaniu moczu, samobadaniu piersi, czy raku jądra.

Temat, który nas ostatnio bardzo zaabsorbował to „dieta pacjenta onkologicznego”

Podczas II FORUM ORGANIZACJI PACJENTÓW ONKOLOGICZNYCH, które odbyło się  23 maja 2013 r. w  Pałacu Prymasowskim w Warszawie  pod wiodącym hasłem „Rok 2013 rokiem zmian w polskiej onkologii”, spośród zrzeszonych organizacji  Stowarzyszeniu „Magnolia” przyznano I miejsce jako przykład wzorowych działań lokalnych.

 

Uważamy, że razem możemy być silne.

Człowiek tyle jest wart, ile może dać drugiemu człowiekowi”. Jan Paweł II.

Facebook