Poinformuj ile masz czekać lub czekałeś w kolejce

Świadczenia częściowo gwarantowane – metodologia

Obszar Rankingu skupiający się na świadczeniach częściowo gwarantowanych zawiera zestawienie zgłoszonych i zebranych świadczeń, które znalazły się w koszyku gwarantowanym, lecz istnienie do nich pewien poziom współpłacenia. Dotyczy to zarówno wyrobów medycznych, produktów leczniczych jak i leków.

Każda karta zgłoszenia zawiera wskazanie, czyli opis danego problemu wobec którego ma zastosowanie dana technologia medyczna, oraz świadczenie które w jego ramach ma być zrealizowane.

Technologie medyczne zawarte w poszczególnych świadczeniach, podlegają rankingowaniu zgodnie z zasadami Evidence-Based Medicine, w oparciu o przeanalizowanie badań wskazujących na ich udowodnioną skuteczność, efektywność i bezpieczeństwo. Co więcej ich ocena opiera się również na innowacyjności bądź skuteczności w porównaniu do powszechnie stosowanego zamiennika. Ocena zgodnie z przyjętymi kryteriami wpływa na ilość punktów jaką dane świadczenie w Rankingu, może uzyskać.

Punkty te są zatem miarą niesprawiedliwości w ograniczeniu dostępu do świadczeń. Im wyższa wartość punktowa, tym ograniczenie to jest bardziej dotkliwe dla pacjentów i całego społeczeństwa. Waga punktowa, jest wypadkową kryteriów oceny przyjętych przez WHC, do których należy: wpływ na zdrowie publiczne oraz jednostki, siła interwencji, efektywność działania, niepewność oszacowań oraz średni koszt leczenia, zakupu bądź przeprowadzenia danego świadczenia, jaki ponieść musi pacjent w ramach leczenia. Przy każdym problemie wskazana jest kwota i zasady refundacji oraz ile wynosi średnia dopłata pacjenta.

Obszar świadczeń częściowo refundowanych jest stale monitorowany oraz aktualizowany przy każdej zmianie wykazu leków refundowanych lub refundowanych wyrobów medycznych.

Facebook