Poinformuj ile masz czekać lub czekałeś w kolejce
« powrót do rankingu

mężczyzna; 76 lat; zaawansowane stadium choroby Alzheimera; brak możliwości samodzielnego funkcjonowania w domu; wymaga nadzoru lekarskiego, profesjonalnej pielęgnacji i rehabilitacji; uzyskał 30 pkt. w skali Bartel; skierowanie od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej

waga punktowa 800

  • Świadczenie/Interwencja: pobyt w zakładzie opiekuńczo leczniczym
  • Zapłata pacjenta: 70% dochodu
  • Stopień współpłacenia: 250% najniżej emerytury, kwota nie może być wyższa niz kwota odpowiadająca 70% miesięcznego dochodu
  • Data ostatniej aktualizacji: 25 lutego 2014
  • Dziedziny medycyny: neurologia
Drukuj
  • Świadczenie/Interwencja: pobyt w zakładzie opiekuńczo leczniczym
  • Kwota refundowana przez NFZ: 65-75 zł/osobodzień (miesięcznie 1950-2250 zł)
  • Data ostatniej aktualizacji: 25 lutego 2014
  • Dziedziny medycyny: neurologia
Drukuj

Facebook