Poinformuj ile masz czekać lub czekałeś w kolejce
« powrót do rankingu

osoba w podeszłym wieku (>75 lat) z zaawansowaną chorobą Parkinsona z fluktuacjami motorycznymi i dyskinezami, pomimo zoptymalizowanego leczenia doustnego, z przeciwwskazaniami do neurostymulacji (deep brain stimulation, DBS)

waga punktowa 3220

  • Świadczenie/Interwencja: żel dojelitowy, będący mieszaniną lewodopy i karbidopy w stosunku 4:1, w ciągłym wlewie
Drukuj

Facebook