Poinformuj ile masz czekać lub czekałeś w kolejce

Wytyczne i standardy postępowania

Poinformuj o nowych wytycznych

O wytycznych

Wytyczne i standardy postępowania, to projekt Fundacji Watch Health Care (www.korektorzdrowia.pl), który ma na celu zgromadzenie i zaprezentowanie na portalu aktualnych, wysokiej jakości i opartych na dowodach naukowych standardów i wytycznych postępowania w medycynie (practice standards, practice guidelines, clinical practice guidelines /CPGs/, evidence-based practice guidelines).

Zobacz więcej

Liczba znalezionych wytycznych: 23

Drukuj zaznaczone

Szczegóły wytycznych

Astma: Światowa strategia rozpoznawania, leczenia i prewencji 2014

(ang. Global Strategy for Asthma Management and Prevention 2014)

Organizacja Globalnej Inicjatywy na rzecz Astmy, prezentuje po raz kolejny światowe standardy dotyczące rozpoznawania, leczenia oraz prewencji astmy. W obszernym i praktycznym opracowaniu na temat najbardziej rozpowszechnionej na świecie chorobie płuc, zawarte zostały kompleksowe dane zaczerpnięte z literatury naukowej.
Zobacz również wytyczne leczenia astmy, Kanada 2012

Dziedzina medycyny: choroby płuc
Data publikacji: 2014
Instytucja: Global Initiative for Asthma
www: http://www.ginasthma.org/local/uploads/files/GINA_Report_2014_Jun11.pdf
Do pobrania:
Informacje:

Organizacja Globalnej Inicjatywy na rzecz Astmy, prezentuje po raz kolejny światowe standardy dotyczące rozpoznawania, leczenia oraz prewencji astmy. W obszernym i praktycznym opracowaniu na temat najbardziej rozpowszechnionej na świecie chorobie płuc, zawarte zostały kompleksowe dane zaczerpnięte z literatury naukowej.
Zobacz również wytyczne leczenia astmy, Kanada 2012

Astma – Australijski przewodnik wytycznych i standardów postępowania 2014

(ang. The Australian Asthma Handbook)

Australijski przewodnik Astmy, przedstawia najnowsze narodowe standardy postępowania, rozpoznawania i leczenia astmy.   Opracowany został na zasadach Evidencebased medicine w oparciu o podstawowe wytyczne diagnozy oraz leczenia astmy, u dzieci i dorosłych.

 

Dziedzina medycyny: choroby płuc
Data publikacji: 2014
Instytucja: National Asthma Council Australia
www: http://www.asthmahandbook.org.au/uploads/AustralianAsthmaHandbookQuickReferenceGuide_Version1.0.pdf
Do pobrania:
Informacje:

Australijski przewodnik Astmy, przedstawia najnowsze narodowe standardy postępowania, rozpoznawania i leczenia astmy.   Opracowany został na zasadach Evidencebased medicine w oparciu o podstawowe wytyczne diagnozy oraz leczenia astmy, u dzieci i dorosłych.

 

POChP: Globalna Strategia Diagnostyki, Postępowania i Prewencji

(ang. Global strategy for the diagnosis management and prevention of chronic obstructive pulmonary disease 2014)

Powołana przez WHO, Światowa Inicjatywa Zwalczania Przewlekłej Obturacyjnej Choroby Płuc  opracowuje, w oparciu o dane evidence-based medicine, wytyczne dla postępowania w POChP, które są aktualizowane raz w roku przez komitet ekspercki.

Dziedzina medycyny: choroby płuc
Data publikacji: 2014
Instytucja: Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease
www: http://www.goldcopd.org/uploads/users/files/GOLD_Report_2014_Jun11.pdf
Do pobrania:
Informacje:

Powołana przez WHO, Światowa Inicjatywa Zwalczania Przewlekłej Obturacyjnej Choroby Płuc  opracowuje, w oparciu o dane evidence-based medicine, wytyczne dla postępowania w POChP, które są aktualizowane raz w roku przez komitet ekspercki.

Idiopatyczne włóknienie płuc: diagnoza i postępowanie lecznicze w podejrzeniu idiopatycznego włóknienia płuc

(ang. Idiopathic pulmonary fibrosis: the diagnosis and management of suspected idiopathic pulmonary fibrosis)

Dziedzina medycyny: choroby płuc
Data publikacji: 2013
Instytucja: National Institute for Health and Care Excellence (NICE)
www: www.nice.org.uk/nicemedia/live/14183/64124/64124.pdf

Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP): Zalecenia Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc

(ang. Recommendations of the Polish Society of Lung Diseases on the diagnosis and treatment of chronic obstructive pulmonary disease (COPD))

Dziedzina medycyny: choroby płuc
Data publikacji: 2012
Instytucja: Polskie Towarzystwo Chorób Płuc
www: http://www.nfz.gov.pl/new/art/5945/2014_02_18_PTChP_wytyczne.pdf

Zalecenia Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc dotyczące opieki paliatywnej w przewlekłych chorobach płuc

(ang. Recommendations of Polish Respiratory Society for palliative care in chronic lung diseases)

Dziedzina medycyny: choroby płuc, medycyna paliatywna
Data publikacji: 2012
Instytucja: Polskie Towarzystwo Chorób Płuc
www: www.ptchp.org/UserAttachments/07_Zalecenia.pdf

Astma: rozpoznawanie i leczenie. Standardy Brytyjskie, 2012

(ang. British Guideline on the Management of Asthma A national clinical guideline)

Aktualne brytyjskie wytyczne prezentują najbardziej rekomendowane standardy w rozpoznawaniu i leczeniu astmy.  Przeznaczone są one zarówno dla osób dorosłych, w tym kobiet w ciąży, oraz dla dzieci i młodzieży.

Dziedzina medycyny: choroby płuc
Data publikacji: 2012
Instytucja: The British Thoracic Society
www: http://www.sign.ac.uk/pdf/sign101.pdf
Do pobrania:
Informacje:

Aktualne brytyjskie wytyczne prezentują najbardziej rekomendowane standardy w rozpoznawaniu i leczeniu astmy.  Przeznaczone są one zarówno dla osób dorosłych, w tym kobiet w ciąży, oraz dla dzieci i młodzieży.

Standardy Unii Europejskiej dotyczące opieki nad chorymi na gruźlicę. Raport European Centre for Disease Control i European Respiratory Society 2012

(ang. European Union Standards for Tuberculosis Care. Report of European Centre for Disease Control and European Respiratory Society 2012)

Dziedzina medycyny: choroby zakaźne, choroby płuc
Data publikacji: 2012
Instytucja: European Centre for Disease Control/ European Respiratory Society
www: www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3393116/pdf/erj-39-04-807.pdf

Wytyczne leczenia astmy u dorosłych i dzieci, Kanada 2012

(ang. Canadian Thoracic Society 2012 guideline update: Diagnosis and management of asthma in preschoolers, children and adults)

 

wytyczne leczenia astmy

wytyczne leczenia astmy

 

Wytyczne leczenia astmy, Kanada 2012

Wytyczne postępowania dla dzieci w wieku powyżej 6 lat, młodzieży oraz dorosłych, odnośnie diagnozy i leczenia astmy – najbardziej rozpowszechnionej przewlekłej, zapalnej choroby dróg oddechowych na świecie.
Standardy opublikowane zostały przez Kanadyjskie Towarzystwo Chorób Klatki Piersiowej (CTS) w 2012 roku. Zestawienie zawiera wszystkie poprzednie wersje, uaktualnione o najnowsze standardy postępowania dotyczące rozpoznania (pytania kliniczne), diagnostyki, leczenia farmakologicznego astmy.

Astma jest przewlekłą chorobą zapalną dróg oddechowych, w której uczestniczy wiele komórek i substancji przez nie uwalnianych. Przewlekłe zapalenie jest przyczyną nadreaktywności oskrzeli, prowadzącej do nawracających epizodów świszczącego oddechu, duszności, ściskania w klatce piersiowej i kaszlu, występujących szczególnie w nocy lub nad ranem. Epizodom tym zwykle towarzyszy rozlana obturacja oskrzeli o zmiennym nasileniu, często ustępująca samoistnie lub pod wpływem leczenia. Astmy nie można wyleczyć, ale prawidłowe leczenie zazwyczaj pozwala kontrolować chorobę.

Wytyczne  leczenia astmy dotyczące również jej rozpoznawania zostały po raz pierwszy opracowane pod koniec lat 80. XX wieku, wytyczne te opublikowane natomiast zostały po raz pierwszy w Australii i w Kanadzie. Standardy dotyczące leczenia astmy u dorosłych i dzieci charakteryzują się również podejściem stopniowanym, a leczenie w fazie początkowej jest określane przede wszystkim na podstawie oceny ciężkości astmy (astma sporadyczna, przewlekle lekka, przewlekle umiarkowana oraz ciężka)  u danego pacjenta. Takie podejście do klasyfikacji utrzymywało się dosyć długo, bowiem przez ponad 15 lat. Finalnie jednak się okazało, że była to swego rodzaju bariera we wdrażaniu nowych  zaleceń. Spowodowane to było prozaicznym powodem: brakiem jasnego określenia oceny stopnia ciężkości astmy, bowiem obejmować to musiało zarówno określenie stopnia jej zaawansowania, jak  również odpowiedzi na leczenie w konkretnym przypadku. Światową Inicjatywę Zwalczania Astmy (publikującą wytyczne leczenia astmy – Global Initiative for Asthma – GINA Poczytaj o wytycznych GINA) powołano do życia na początku 1990 r.  pod opieką National Heart, Lung and Blood Institute (NHLBI) Narodowych Instytutów Zdrowia Stanów Zjednoczonych (NIH) oraz Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).

Prezentujemy aktualne wytyczne leczenia astmy opracowane w 2012 przez ekspertów z CTS:

Bezpośredni link do wytycznych

 

Dziedzina medycyny: choroby płuc
Data publikacji: 2012
Instytucja: Canadian Thoracic Society
Do pobrania:
Informacje:

 

wytyczne leczenia astmy

wytyczne leczenia astmy

 

Wytyczne leczenia astmy, Kanada 2012

Wytyczne postępowania dla dzieci w wieku powyżej 6 lat, młodzieży oraz dorosłych, odnośnie diagnozy i leczenia astmy – najbardziej rozpowszechnionej przewlekłej, zapalnej choroby dróg oddechowych na świecie.
Standardy opublikowane zostały przez Kanadyjskie Towarzystwo Chorób Klatki Piersiowej (CTS) w 2012 roku. Zestawienie zawiera wszystkie poprzednie wersje, uaktualnione o najnowsze standardy postępowania dotyczące rozpoznania (pytania kliniczne), diagnostyki, leczenia farmakologicznego astmy.

Astma jest przewlekłą chorobą zapalną dróg oddechowych, w której uczestniczy wiele komórek i substancji przez nie uwalnianych. Przewlekłe zapalenie jest przyczyną nadreaktywności oskrzeli, prowadzącej do nawracających epizodów świszczącego oddechu, duszności, ściskania w klatce piersiowej i kaszlu, występujących szczególnie w nocy lub nad ranem. Epizodom tym zwykle towarzyszy rozlana obturacja oskrzeli o zmiennym nasileniu, często ustępująca samoistnie lub pod wpływem leczenia. Astmy nie można wyleczyć, ale prawidłowe leczenie zazwyczaj pozwala kontrolować chorobę.

Wytyczne  leczenia astmy dotyczące również jej rozpoznawania zostały po raz pierwszy opracowane pod koniec lat 80. XX wieku, wytyczne te opublikowane natomiast zostały po raz pierwszy w Australii i w Kanadzie. Standardy dotyczące leczenia astmy u dorosłych i dzieci charakteryzują się również podejściem stopniowanym, a leczenie w fazie początkowej jest określane przede wszystkim na podstawie oceny ciężkości astmy (astma sporadyczna, przewlekle lekka, przewlekle umiarkowana oraz ciężka)  u danego pacjenta. Takie podejście do klasyfikacji utrzymywało się dosyć długo, bowiem przez ponad 15 lat. Finalnie jednak się okazało, że była to swego rodzaju bariera we wdrażaniu nowych  zaleceń. Spowodowane to było prozaicznym powodem: brakiem jasnego określenia oceny stopnia ciężkości astmy, bowiem obejmować to musiało zarówno określenie stopnia jej zaawansowania, jak  również odpowiedzi na leczenie w konkretnym przypadku. Światową Inicjatywę Zwalczania Astmy (publikującą wytyczne leczenia astmy – Global Initiative for Asthma – GINA Poczytaj o wytycznych GINA) powołano do życia na początku 1990 r.  pod opieką National Heart, Lung and Blood Institute (NHLBI) Narodowych Instytutów Zdrowia Stanów Zjednoczonych (NIH) oraz Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).

Prezentujemy aktualne wytyczne leczenia astmy opracowane w 2012 przez ekspertów z CTS:

Bezpośredni link do wytycznych

 

Facebook