Poinformuj ile masz czekać lub czekałeś w kolejce

Wytyczne i standardy postępowania

Poinformuj o nowych wytycznych

O wytycznych

Wytyczne i standardy postępowania, to projekt Fundacji Watch Health Care (www.korektorzdrowia.pl), który ma na celu zgromadzenie i zaprezentowanie na portalu aktualnych, wysokiej jakości i opartych na dowodach naukowych standardów i wytycznych postępowania w medycynie (practice standards, practice guidelines, clinical practice guidelines /CPGs/, evidence-based practice guidelines).

Zobacz więcej

Liczba znalezionych wytycznych: 12

Drukuj zaznaczone

Szczegóły wytycznych

Rak jajnika- topotekan, pegylowany liposomalny doksyrubicynowy chlorkowodorek, paklitaksel, trabektedyna i gemcytabina na nawroty zaawansowanego stadium choroby

(ang. Ovarian cancer - topotecan, pegylated liposomal doxorubicin hydrochloride, paclitaxel, trabectedin and gemcitabine for advanced recurrent disease only)

Dziedzina medycyny: ginekologia onkologiczna, onkologia
Data publikacji: 2013
Instytucja: National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE)
www: http://guidance.nice.org.uk/TAG/325/Consultation/DraftGuidance
Do pobrania:

Nowo zdiagnozowany oraz nawracający nabłonkowy rak jajnika- wytyczne dotyczące diagnostyki, leczenia i obserwacji

(ang. Newly diagnosed and relapsed epithelial ovarian carcinoma: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up)

Dziedzina medycyny: ginekologia onkologiczna, onkologia
Data publikacji: 2013
Instytucja: European Society for Medical Oncology (EMSO)
www: http://www.esmo.org/Guidelines-Practice/Clinical-Practice-Guidelines/Gynaecologic-Cancers/Newly-Diagnosed-and-Relapsed-Epithelial-Ovarian-Carcinoma
Do pobrania:

Rak jajnika, w tym rak jajowodu i pierwotny rak otrzewnej

(ang. Ovarian Cancer including Fallopian Tube Cancer and Primary Peritoneal Cancer)

Dziedzina medycyny: ginekologia onkologiczna, onkologia
Data publikacji: 2013
Instytucja: National Comprehensive Cancer Network (NCCN)
Do pobrania:

Wytyczne American Cancer Society/American Society for Colposcopy and Cervical Pathology/American Society for Clinical Pathology dotyczące wczesnego wykrywania raka szyjki macicy

(ang. American Cancer Society, American Society for Colposcopy and Cervical Pathology, and American Society for Clinical Pathology Screening Guidelines for the Prevention and Early Detection of Cervical Cancer)

Dziedzina medycyny: ginekologia onkologiczna
Data publikacji: 2012
Instytucja: American Cancer Society/American Society for Colposcopy and Cervical Pathology/American Society for Clinical Pathology
www: ajcp.ascpjournals.org/site/misc/pdf/Screening_Guidelines.pdf

Postępowanie w przypadku podejrzanych guzów złośliwych jajnika u kobiet przed menopauzą. Wytyczne Royal College of Obstetricians and Gynaecologists oraz British Society for Gynaecological Endoscopy

(ang. Management of Suspected Ovarian Masses in Premenopausal Women)

Dziedzina medycyny: ginekologia onkologiczna
Data publikacji: 2011
Instytucja: Royal College of Obstetricians and Gynaecologists/British Society for Gynaecological Endoscopy
www: www.bsge.org.uk/userfiles/file/Management%20of%20Suspected%20Ovarian%20Masses%20in%20Premenopausal%20Women%20GTG%20no%2062.pdf

Rak jajnika: Rozpoznanie i wstępne leczenie

(ang. Ovarian cancer: The recognition and initial management of ovarian cancer)

Dziedzina medycyny: ginekologia onkologiczna, onkologia
Data publikacji: 2011
Instytucja: National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE)
www: www.nice.org.uk/nicemedia/live/13464/54194/54194.pdf

Nie nabłonkowy rak jajnika. Kliniczne wytyczne European Society for Medical Oncology dotyczące diagnozy i leczenia

(ang. Non-epithelial ovarian cancer: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up)

Dziedzina medycyny: onkologia, ginekologia onkologiczna
Data publikacji: 2010
Instytucja: European Society for Medical Oncology
www: annonc.oxfordjournals.org/content/21/suppl_5/v31.full.pdf+

Facebook