Poinformuj ile masz czekać lub czekałeś w kolejce

Wytyczne i standardy postępowania

Poinformuj o nowych wytycznych

O wytycznych

Wytyczne i standardy postępowania, to projekt Fundacji Watch Health Care (www.korektorzdrowia.pl), który ma na celu zgromadzenie i zaprezentowanie na portalu aktualnych, wysokiej jakości i opartych na dowodach naukowych standardów i wytycznych postępowania w medycynie (practice standards, practice guidelines, clinical practice guidelines /CPGs/, evidence-based practice guidelines).

Zobacz więcej

Liczba znalezionych wytycznych: 14

Drukuj zaznaczone

Szczegóły wytycznych

Postępowanie w razie podejrzenia lub potwierdzenia sepsy o wczesnym początku u noworodków

(ang. Management of neonates with suspected or proven early-onset bacterial sepsis)

Dziedzina medycyny: neonatologia, choroby zakaźne
Data publikacji: 2012
Instytucja: American Academy of Pediatrics
www: pediatrics.aappublications.org/content/129/5/1006.full.pdf+html

Stosowanie antybiotyków we wczesnych zakażeniach noworodkowych: wytyczne dotyczące zapobiegania i leczenia wczesnych zakażeń noworodkowych

(ang. Antibiotics for early-onset neonatal infection: antibiotics for the prevention and treatment of early-onset neonatal infection)

Dziedzina medycyny: neonatologia, choroby zakaźne
Data publikacji: 2012
Instytucja: National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE)
www: www.nice.org.uk/nicemedia/live/13867/60629/60629.pdf

Rekomendacje dotyczące postępowania z matką oraz noworodkiem urodzonym na granicy możliwości przeżycia z uwzględnieniem aspektów etycznych

(ang. Recommendations regarding treatment of mother and newborn at the limit of viability considering ethical aspects)

Dziedzina medycyny: neonatologia, położnictwo i ginekologia
Data publikacji: 2011
Instytucja: Zespół ds. Rekomendacji Etycznych w Perinatologii
www: www.ptmp.pl/png/png5z1_2012/PNG51-1-Rutkowska.pdf

Wytyczne postępowania w żółtaczce u noworodków karmionych piersią urodzonych w 35 tygodniu ciąży lub później

(ang. Guidelines of the management of hepatitis in newborns born at 35 weeks gestation or later)

Dziedzina medycyny: neonatologia
Data publikacji: 2011
Instytucja: The Academy of Breastfeeding Medicine
www: www.bfmed.org/Media/Files/Protocols/Polish%20protocol%2022_0712.pdf

Wytyczne dotyczące wykonywania badania ultrasonograficznego kręgosłupa u noworodków

(ang. ACR–AIUM–SPR–SRU practice guideline for the performance of an ultrasound examination of the neonatal spine)

Dziedzina medycyny: neonatologia, radiologia i diagnostyka obrazowa
Data publikacji: 2011
Instytucja: American College of Radiology/ American Institute of Ultrasound In Medicine/ Society for Pediatric Radiology/ Society of Radiologists in Ultrasound
www: www.acr.org/~/media/ACR/Documents/PGTS/guidelines/US_Neonatal_Spine.pdf

Wytyczne dotyczące optymalnego żywienia niemowląt o niskiej masie urodzeniowej w krajach o niskim i średnim dochodzie krajowym brutto

(ang. Optimal feeding of low birth weight infants in low-and middle-income countries)

Dziedzina medycyny: neonatologia
Data publikacji: 2011
Instytucja: World Health Organization (WHO)
www: www.who.int/maternal_child_adolescent/documents/9789241548366.pdf

Stanowisko Grupy Ekspertów w sprawie szczepienia dzieci przedwcześnie urodzonych oraz z małą urodzeniową masą ciała

(ang. The position statement of the Group of Polish Experts on the vaccination of the children prematurely born and children with low birth weight )

Dziedzina medycyny: neonatologia
Data publikacji: 2010
Instytucja: Krajowy Konsultant ds. Neonatologii
www: imid.com.pl/krajowy_konsultant/pliki/stanowiska_ws_szczepien.docx

Facebook