Poinformuj ile masz czekać lub czekałeś w kolejce

Wytyczne i standardy postępowania

Poinformuj o nowych wytycznych

O wytycznych

Wytyczne i standardy postępowania, to projekt Fundacji Watch Health Care (www.korektorzdrowia.pl), który ma na celu zgromadzenie i zaprezentowanie na portalu aktualnych, wysokiej jakości i opartych na dowodach naukowych standardów i wytycznych postępowania w medycynie (practice standards, practice guidelines, clinical practice guidelines /CPGs/, evidence-based practice guidelines).

Zobacz więcej

Liczba znalezionych wytycznych: 64

Drukuj zaznaczone

Szczegóły wytycznych

Postępowanie lecznicze dotyczące pogranicznego zaburzenia osobowości

(ang. Borderline Personality Disorder: treatment and management)

Dziedzina medycyny: psychiatria, neurologia
Data publikacji: 2009
Instytucja: National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE)
www: www.nice.org.uk/nicemedia/live/12125/43045/43045.pdf

Wytyczne postępowania w łagodnych napadowych pozycyjnych zawrotach głowy

(ang. Clinical practice guideline: Benign paroxysmal positional vertigo)

Dziedzina medycyny: otolaryngologia, neurologia
Data publikacji: 2008
Instytucja: American Academy of Otolaryngology/Head and Neck Surgery Foundation
www: www.entnet.org/Practice/upload/BPPV-guideline-final-journal.pdf

Ocena stosowania natalizumabu (tysabri) w leczeniu stwardnienia rozsianego

(ang. Assessment: The use of natalizumab (tysabri) for the treatment of multiple sclerosis (an evidence-based review))

Dziedzina medycyny: neurologia
Data publikacji: 2008
Instytucja: American Academy of Neurology
www: www.neurology.org/content/71/10/766.full.pdf+html

Udar mózgu – diagnostyka i wstępne postępowanie w przypadku ostrego udaru mózgu i przemijającego niedokrwienia mózgu (TIA) (2008)

(ang. Stroke: diagnosis and initial management of acute stroke and transient ischaemic attack (TIA) 2008)

Dziedzina medycyny: neurologia
Data publikacji: 2008
Instytucja: National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE)
www: www.nice.org.uk/nicemedia/live/12018/41331/41331.pdf

Natalizumab stosowany w leczeniu dorosłych pacjentów z wysoce aktywną rzutowo-remisyjną postacią stwardnienia rozsianego

(ang. Natalizumab for the treatment of adults with highly active relapsing–remitting multiple sclerosis)

Dziedzina medycyny: neurologia
Data publikacji: 2007
Instytucja: National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE)
www: www.nice.org.uk/nicemedia/live/11822/36136/36136.pdf

Procedury diagnostyczne w chorobie Parkinsona. Zalecenia Movement Disorder Society Task Force

(ang. Diagnostic Procedures for Parkinson’s Disease Dementia. Recommendations from the Movement Disorder Society Task Force)

Dziedzina medycyny: neurologia
Data publikacji: 2007
Instytucja: Movement Disorder Society
www: www.movementdisorders.org/publications/ebm_reviews/diagnosticprocedures.pdf

Wytyczne dotyczące prewencji udaru mózgu u chorych z udarem niedokrwiennym mózgu lub przemijającym atakiem niedokrwiennym

(ang. Guidelines for Prevention of Stroke in Patients With Ischemic Stroke or Transient Ischemic Attack)

Dziedzina medycyny: neurologia
Data publikacji: 2006
Instytucja: The American Heart Association/American Stroke Association
www: stroke.ahajournals.org/content/37/2/577.full

Wytyczne postępowania International League Against Epilepsy: Analiza skuteczności i efektywności leku przeciwpadaczkowego w początkowej monoterapii napadów padaczkowych i zespołów drgawkowych

(ang. International League Against Epilepsy Treatment Guidelines: Evidence-Based Analysis of Antiepileptic Drug Efficacy and Effectiveness as Initial Monotherapy for Epileptic Seizures and Syndromes)

Dziedzina medycyny: neurologia
Data publikacji: 2006
Instytucja: International League Against Epilepsy
www: www.ilae.org/Visitors/Documents/Guidelines.pdf

Facebook