Poinformuj ile masz czekać lub czekałeś w kolejce

Wytyczne i standardy postępowania

Poinformuj o nowych wytycznych

O wytycznych

Wytyczne i standardy postępowania, to projekt Fundacji Watch Health Care (www.korektorzdrowia.pl), który ma na celu zgromadzenie i zaprezentowanie na portalu aktualnych, wysokiej jakości i opartych na dowodach naukowych standardów i wytycznych postępowania w medycynie (practice standards, practice guidelines, clinical practice guidelines /CPGs/, evidence-based practice guidelines).

Zobacz więcej

Liczba znalezionych wytycznych: 106

Drukuj zaznaczone

Szczegóły wytycznych

Wytyczne American Cancer Society i American College of Radiology dotyczące badań przesiewowych i nadzoru nad wczesnym wykrywaniem raka jelita grubego i polipów gruczolakowatych

(ang. Screening and Surveillance for the Early Detection of Colorectal Cancer and Adenomatous Polyps, 2008: A Joint Guideline from the American Cancer Society, the US Multi-Society Task Force on Colorectal Cancer, and the American College of Radiology)

Dziedzina medycyny: onkologia, radiologia i diagnostyka obrazowa
Data publikacji: 2008
Instytucja: American Cancer Society/ American College of Radiology
www: onlinelibrary.wiley.com/doi/10.3322/CA.2007.0018/pdf

Aktualizacja Wytycznych American Society of Clinical Oncology dotyczących stosowania markerów nowotworowych w raku piersi

(ang. American Society of Clinical Oncology 2007 Update of Recommendations for the Use of Tumor Markers In Breast Cancer )

Dziedzina medycyny: onkologia
Data publikacji: 2007
Instytucja: American Society of Clinical Oncology
www: jco.ascopubs.org/content/25/33/5287.full.pdf+html

Aktualizacja wytycznych American Society of Clinical Oncology dotyczących stosowania bisfosfonianów w leczeniu szpiczaka mnogiego

(ang. American Society of Clinical Oncology 2007 ;Clinical Practice Guideline Update on the Role of Bisphosphonates in Multiple Myeloma)

Dziedzina medycyny: onkologia
Data publikacji: 2007
Instytucja: American Society of Clinical Oncology
www: jco.ascopubs.org/content/25/17/2464.full.pdf+html

Wytyczne Światowej Organizacji Gastroenterologicznej dotyczące wykonywania badań przesiewowych w kierunku raka jelita grubego

(ang. World Gastroenterology Organisation/International Digestive Cancer Alliance Practice Guidelines: Colorectal cancer screening)

Dziedzina medycyny: gastroenterologia, onkologia
Data publikacji: 2007
Instytucja: World Gastroenterology Organisation (WGO)/International Digestive Cancer Alliance
www: www.worldgastroenterology.org/assets/downloads/en/pdf/guidelines/06_colorectal_cancer_screening.pdf

Zalecenia dotyczące postępowania w raku gruczołu krokowego—konferencja okrągłego stołu

(ang. Recommendations on the management of prostate cancer—a round table conference)

Dziedzina medycyny: onkologia, urologia
Data publikacji: 2007
Instytucja: Autorzy: Elżbieta Senkus-Konefka, Artur Antoniewicz, Andrzej Borkowski, Andrzej Borówka, Tomasz Demkow, Jakub Dobruch, Jacek Fijuth, Jacek Jassem, Maciej Krzakowski4, Marcin Ligaj, Bogusław Maciejewski, Włodzimierz T. Olszewski, Piotr Siedlecki, Romu
www: www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CDoQFjAB&url=http%3A%2F%2Fczasopisma.viamedica.pl%2Fowpk%2Farticle%2Fdownload%2F9349%2F7966&ei=yOkUUdumMoeD4ATS6IGYDQ&usg=AFQjCNEeok8ID7HVb_TFeu9RwMHePB530A&sig2=x-o8dG_2KxM_Wp9d_FTF7w&bvm=b

Facebook