Poinformuj ile masz czekać lub czekałeś w kolejce

Wytyczne i standardy postępowania

Poinformuj o nowych wytycznych

O wytycznych

Wytyczne i standardy postępowania, to projekt Fundacji Watch Health Care (www.korektorzdrowia.pl), który ma na celu zgromadzenie i zaprezentowanie na portalu aktualnych, wysokiej jakości i opartych na dowodach naukowych standardów i wytycznych postępowania w medycynie (practice standards, practice guidelines, clinical practice guidelines /CPGs/, evidence-based practice guidelines).

Zobacz więcej

Liczba znalezionych wytycznych: 628

Drukuj zaznaczone

Szczegóły wytycznych

Rak jajnika- topotekan, pegylowany liposomalny doksyrubicynowy chlorkowodorek, paklitaksel, trabektedyna i gemcytabina na nawroty zaawansowanego stadium choroby

(ang. Ovarian cancer - topotecan, pegylated liposomal doxorubicin hydrochloride, paclitaxel, trabectedin and gemcitabine for advanced recurrent disease only)

Dziedzina medycyny: ginekologia onkologiczna, onkologia
Data publikacji: 2013
Instytucja: National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE)
www: http://guidance.nice.org.uk/TAG/325/Consultation/DraftGuidance
Do pobrania:

Rehabilitacja po udarze mózgu: Długotrwała rehabilitacja po udarze mózgu

(ang. Stroke rehabilitation: Long-term rehabilitation after stroke)

Dziedzina medycyny: rehabilitacja medyczna
Data publikacji: 2013
Instytucja: National Institute for Health and Care Excellence (NICE)
www: www.nice.org.uk/nicemedia/live/14182/64098/64098.pdf

Idiopatyczne włóknienie płuc: diagnoza i postępowanie lecznicze w podejrzeniu idiopatycznego włóknienia płuc

(ang. Idiopathic pulmonary fibrosis: the diagnosis and management of suspected idiopathic pulmonary fibrosis)

Dziedzina medycyny: choroby płuc
Data publikacji: 2013
Instytucja: National Institute for Health and Care Excellence (NICE)
www: www.nice.org.uk/nicemedia/live/14183/64124/64124.pdf

Zalecenia dotyczące badań przesiewowych w kierunku depresji u dorosłych

(ang. Recommendations on screening for depression in adults)

Dziedzina medycyny: neurologia, psychiatria
Data publikacji: 2013
Instytucja: Canadian Task Force on Preventive Health Care
www: www.cmaj.ca/content/185/9/775.full.pdf+html

Zalecenia dotyczące leczenia nadwagi i otyłości u dorosłych, młodzieży i dzieci w Australii

(ang. Clinical Practice Guidelines for the Management of overweight and obesity in adults, adolescents and children in Australia)

Dziedzina medycyny: medycyna rodzinna, pediatria
Data publikacji: 2013
Instytucja: National Health and Medical Research Council (NHMRC)
www: www.nhmrc.gov.au/_files_nhmrc/publications/attachments/n57_obesity_guidelines_130531.pdf

Nowo zdiagnozowany oraz nawracający nabłonkowy rak jajnika- wytyczne dotyczące diagnostyki, leczenia i obserwacji

(ang. Newly diagnosed and relapsed epithelial ovarian carcinoma: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up)

Dziedzina medycyny: ginekologia onkologiczna, onkologia
Data publikacji: 2013
Instytucja: European Society for Medical Oncology (EMSO)
www: http://www.esmo.org/Guidelines-Practice/Clinical-Practice-Guidelines/Gynaecologic-Cancers/Newly-Diagnosed-and-Relapsed-Epithelial-Ovarian-Carcinoma
Do pobrania:

Facebook