Poinformuj ile masz czekać lub czekałeś w kolejce

Wytyczne i standardy postępowania

Poinformuj o nowych wytycznych

O wytycznych

Wytyczne i standardy postępowania, to projekt Fundacji Watch Health Care (www.korektorzdrowia.pl), który ma na celu zgromadzenie i zaprezentowanie na portalu aktualnych, wysokiej jakości i opartych na dowodach naukowych standardów i wytycznych postępowania w medycynie (practice standards, practice guidelines, clinical practice guidelines /CPGs/, evidence-based practice guidelines).

Zobacz więcej

Liczba znalezionych wytycznych: 628

Drukuj zaznaczone

Szczegóły wytycznych

Wykrywanie, diagnoza, i leczenie pacjentów z pierwotnym aldosteronizmem: Wytyczne Endocrine Society

(ang. Case Detection, Diagnosis and Treatment of Patients with Primary Aldosteronism: An Endocrine Society Clinical Practice Guideline)

Dziedzina medycyny: endokrynologia
Data publikacji: 2008
Instytucja: The Endocrine Society
www: www.endo-society.org/guidelines/final/upload/Final-Standalone-PA-Guideline.pdf

Wytyczne American College of Physicians dotyczące postępowania w przypadku bólu, duszności i depresji u pacjentów w końcowej fazie życia

(ang. Evidence-Based Interventions to Improve the Palliative Care of Pain, Dyspnea, and Depression at the End of Life: A Clinical Practice Guideline from the American College of Physicians)

Dziedzina medycyny: medycyna paliatywna
Data publikacji: 2008
Instytucja: American College of Physicians
www: annals.org/data/Journals/AIM/20152/0000605-200801150-00009.pdf

Zalecenia dotyczące diagnostyki i leczenia mięsaka wewnątrz-brzusznego, przestrzeni zaotrzewnowej oraz mięsaka macicy

(ang. Recommendations for the Diagnosis and Treatment of Intraabdominal, Retroperitoneal, and Uterine Sarcoma)

Dziedzina medycyny: onkologia, ginekologia onkologiczna
Data publikacji: 2008
Instytucja: Scandinavian Sarcoma Group
www: www.ocsyd.se/VP-verksamhet/Hud%20mjukdel%20skelett/SSGXVII-Version2_2008.doc.pdf

Brachyterapia jako metoda uzupełniającej radioterapii stosowanej po miejscowym wycięciu raka piersi

(ang. Brachytherapy as the sole method of adjuvant radiotherapy for breast cancer after local excision)

Dziedzina medycyny: radioterapia onkologiczna
Data publikacji: 2008
Instytucja: National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE)
www: www.nice.org.uk/nicemedia/pdf/IPG268Guidance.pdf

Natalizumab stosowany w leczeniu dorosłych pacjentów z wysoce aktywną rzutowo-remisyjną postacią stwardnienia rozsianego

(ang. Natalizumab for the treatment of adults with highly active relapsing–remitting multiple sclerosis)

Dziedzina medycyny: neurologia
Data publikacji: 2007
Instytucja: National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE)
www: www.nice.org.uk/nicemedia/live/11822/36136/36136.pdf

Stosowanie omalizumabu w leczeniu ciężkiej astmy alergicznej

(ang. Omalizumab for severe persistent allergic asthma)

Dziedzina medycyny: choroby płuc
Data publikacji: 2007
Instytucja: National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE)
www: www.nice.org.uk/nicemedia/live/11894/38392/38392.pdf

Aktualizacja wytycznych American Society of Clinical Oncology dotyczących stosowania bisfosfonianów w leczeniu szpiczaka mnogiego

(ang. American Society of Clinical Oncology 2007 ;Clinical Practice Guideline Update on the Role of Bisphosphonates in Multiple Myeloma)

Dziedzina medycyny: onkologia
Data publikacji: 2007
Instytucja: American Society of Clinical Oncology
www: jco.ascopubs.org/content/25/17/2464.full.pdf+html

Facebook