Poinformuj ile masz czekać lub czekałeś w kolejce

Wytyczne i standardy postępowania

Poinformuj o nowych wytycznych

O wytycznych

Wytyczne i standardy postępowania, to projekt Fundacji Watch Health Care (www.korektorzdrowia.pl), który ma na celu zgromadzenie i zaprezentowanie na portalu aktualnych, wysokiej jakości i opartych na dowodach naukowych standardów i wytycznych postępowania w medycynie (practice standards, practice guidelines, clinical practice guidelines /CPGs/, evidence-based practice guidelines).

Zobacz więcej

Liczba znalezionych wytycznych: 628

Drukuj zaznaczone

Szczegóły wytycznych

Udar mózgu – diagnostyka i wstępne postępowanie w przypadku ostrego udaru mózgu i przemijającego niedokrwienia mózgu (TIA) (2008)

(ang. Stroke: diagnosis and initial management of acute stroke and transient ischaemic attack (TIA) 2008)

Dziedzina medycyny: neurologia
Data publikacji: 2008
Instytucja: National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE)
www: www.nice.org.uk/nicemedia/live/12018/41331/41331.pdf

Opieka przedporodowa. Rutynowa opieka w ciąży o prawidłowym przebiegu

(ang. Antenatal Care. Routine care for the healthy pregnant woman)

Dziedzina medycyny: położnictwo i ginekologia
Data publikacji: 2008
Instytucja: National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE)
www: www.nice.org.uk/nicemedia/live/11947/40115/40115.pdf

Stosowanie wziewnych kortykosteroidów w leczeniu przewlekłej astmy u dorosłych i dzieci w wieku 12 lat i więcej

(ang. Inhaled corticosteroids for the treatment of chronic asthma in adults and In children aged 12 years and over)

Dziedzina medycyny: choroby płuc
Data publikacji: 2008
Instytucja: National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE)
www: www.nice.org.uk/nicemedia/pdf/TA138Guidance.pdf

Cukrzyca w ciąży. Leczenie cukrzycy i jej powikłań w czasie ciąży i w okresie poporodowym

(ang. Diabetes in pregnancy. Management of diabetes and its complications from pre-conception to the postnatal period)

Dziedzina medycyny: diabetologia
Data publikacji: 2008
Instytucja: National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE)
www: www.nice.org.uk/nicemedia/pdf/CG063Guidance.pdf

Zespół jelita drażliwego u dorosłych: diagnoza i zarządzanie zespołem jelita drażliwego w podstawowej opiece zdrowotnej

(ang. Irritable bowel syndrome in adults: diagnosis and management of irritable bowel syndrome in primary care)

Dziedzina medycyny: choroby wewnętrzne, gastroenterologia
Data publikacji: 2008
Instytucja: National Collaborating Centre for Nursing and Supportive Care (NCC-NSC)
www: www.rcn.org.uk/__data/assets/pdf_file/0003/197373/003_283.pdf

Wytyczne postępowania w łagodnych napadowych pozycyjnych zawrotach głowy

(ang. Clinical practice guideline: Benign paroxysmal positional vertigo)

Dziedzina medycyny: otolaryngologia, neurologia
Data publikacji: 2008
Instytucja: American Academy of Otolaryngology/Head and Neck Surgery Foundation
www: www.entnet.org/Practice/upload/BPPV-guideline-final-journal.pdf

Postępowanie w przypadku zakrzepicy żylnej: Wytyczne American College of Physicians i American Academy of Family Physicians

(ang. Management of Venous Thromboembolism: A Clinical Practice Guideline from the American College of Physicians and the American Academy of Family Physicians)

Dziedzina medycyny: kardiologia
Data publikacji: 2007
Instytucja: American College of Physicians and the American Academy of Family Physicians
www: annals.org/data/Journals/AIM/20130/0000605-200702060-00149.pdf

Zalecenia dotyczące postępowania w raku gruczołu krokowego—konferencja okrągłego stołu

(ang. Recommendations on the management of prostate cancer—a round table conference)

Dziedzina medycyny: onkologia, urologia
Data publikacji: 2007
Instytucja: Autorzy: Elżbieta Senkus-Konefka, Artur Antoniewicz, Andrzej Borkowski, Andrzej Borówka, Tomasz Demkow, Jakub Dobruch, Jacek Fijuth, Jacek Jassem, Maciej Krzakowski4, Marcin Ligaj, Bogusław Maciejewski, Włodzimierz T. Olszewski, Piotr Siedlecki, Romu
www: www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CDoQFjAB&url=http%3A%2F%2Fczasopisma.viamedica.pl%2Fowpk%2Farticle%2Fdownload%2F9349%2F7966&ei=yOkUUdumMoeD4ATS6IGYDQ&usg=AFQjCNEeok8ID7HVb_TFeu9RwMHePB530A&sig2=x-o8dG_2KxM_Wp9d_FTF7w&bvm=b

Dziecko urodzone za małe w stosunku do wieku płodowego-postępowanie do czasu osiągnięcia dorosłości. Uzgodnione stanowisko International Societies of Pediatric Endocrinology oraz Growth Hormone Research Society

(ang. Consensus statement: Management of the Child Born Small for Gestational Age through to Adulthood: A Consensus Statement of the International Societies of Pediatric Endocrinology and the Growth Hormone Research Society)

Dziedzina medycyny: endokrynologia, pediatria
Data publikacji: 2007
Instytucja: Pediatric Endocrinology/The Growth Hormone Research Society
www: jcem.endojournals.org/content/92/3/804.full.pdf+html

Wytyczne Światowej Organizacji Gastroenterologicznej dotyczące wykonywania badań przesiewowych w kierunku raka jelita grubego

(ang. World Gastroenterology Organisation/International Digestive Cancer Alliance Practice Guidelines: Colorectal cancer screening)

Dziedzina medycyny: gastroenterologia, onkologia
Data publikacji: 2007
Instytucja: World Gastroenterology Organisation (WGO)/International Digestive Cancer Alliance
www: www.worldgastroenterology.org/assets/downloads/en/pdf/guidelines/06_colorectal_cancer_screening.pdf

Facebook