Poinformuj ile masz czekać lub czekałeś w kolejce

Wytyczne i standardy postępowania

Poinformuj o nowych wytycznych

O wytycznych

Wytyczne i standardy postępowania, to projekt Fundacji Watch Health Care (www.korektorzdrowia.pl), który ma na celu zgromadzenie i zaprezentowanie na portalu aktualnych, wysokiej jakości i opartych na dowodach naukowych standardów i wytycznych postępowania w medycynie (practice standards, practice guidelines, clinical practice guidelines /CPGs/, evidence-based practice guidelines).

Zobacz więcej

Liczba znalezionych wytycznych: 628

Drukuj zaznaczone

Szczegóły wytycznych

Standardy Unii Europejskiej dotyczące opieki nad chorymi na gruźlicę. Raport European Centre for Disease Control i European Respiratory Society 2012

(ang. European Union Standards for Tuberculosis Care. Report of European Centre for Disease Control and European Respiratory Society 2012)

Dziedzina medycyny: choroby zakaźne, choroby płuc
Data publikacji: 2012
Instytucja: European Centre for Disease Control/ European Respiratory Society
www: www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3393116/pdf/erj-39-04-807.pdf

Wytyczne dotyczące nadzoru kolonoskopowego po wykonaniu polipektomii. Aktualizacja Konsensusu US Multi-Society Task Force dotyczącego raka jelita grubego

(ang. Guidelines for Colonoscopy Surveillance After Screening and Polypectomy: A Consensus Update by the US Multi-Society Task Force on Colorectal Cancer)

Dziedzina medycyny: gastroenterologia, onkologia
Data publikacji: 2012
Instytucja: American College of Gastroenterology
www: d2j7fjepcxuj0a.cloudfront.net/wp-content/uploads/2012/09/Lieberman_et_al_Surveillance_after_Polypectomy_Gastro_Sept2012.pdf

Zalecenia grupy roboczej do spraw praktyki w pielęgniarstwie anestezjologicznym i intensywnej opieki PTPAiIO w sprawie rejestru i analizy zdarzeń niepożądanych

(ang. Guidelines of working group of Polish Society of Anesthetic and Intensive Care Nurses on the recording and analysis of adverse events )

Dziedzina medycyny: pielęgniarstwo, choroby zakaźne
Data publikacji: 2012
Instytucja: Polskie Towarzystwo Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki
www: www.ptpaio.pl/dokumenty/rejestr_zdarzen.pdf

Gruźlica u biorców przeszczepu narządu lub szpiku. Podsumowanie stanowiska TBNET 2012

(ang. The risk of tuberculosis in transplant candidates and recipients: a TBNET consensus statement)

Dziedzina medycyny: transplantologia, choroby zakaźne
Data publikacji: 2012
Instytucja: Tuberculosis Network European Trials Group (TBNET)
www: www.p-t-t.org/recommendations/getFile/idf/50

Aktualizacja wytycznych dotyczących stosowania Niesteroidowych Leków Przeciwzapalnych (NPLZ) oraz leczenia uzupełniającego w profilaktyce epizodów migreny u dorosłych

(ang. Evidence-based guideline update: NSAIDs and other complementary treatments for episodic migraine prevention in adults)

Dziedzina medycyny: neurologia
Data publikacji: 2012
Instytucja: American Academy of Neurology/ American Headache Society
www: www.neurology.org/content/78/17/1346.full.pdf+html

Wytyczne dotyczące postępowania leczniczego w gorączce i neutropenii u dzieci z nowotworem, które przechodzą przeszczep macierzystych komórek krwiotwórczych

(ang. American Society of Clinical Oncology Endorsement: Guideline for the Management of Fever and Neutropenia in Children with Cancer and or Undergoing Hematopoietic Stem Cell Transplantation)

Dziedzina medycyny: onkologia, pediatria
Data publikacji: 2012
Instytucja: American Society of Clinical Oncology (ASCO)
www: jco.ascopubs.org/content/30/35/4427.full.pdf+html

Wytyczne dotyczące rozpoznawania i leczenia zespołu nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi u dzieci i młodzieży

(ang. Clinical Practice points on the diagnosis, assessment and management of attention deficit hyperactivity disorder in children and adolescents)

Dziedzina medycyny: neurologia dziecięca, pediatria
Data publikacji: 2012
Instytucja: National Health and Medical Research Council (NHMRC)
www: www.nhmrc.gov.au/_files_nhmrc/publications/attachments/mh26_adhd_cpp_2012_120903.pdf

Wytyczne American Association for the Study of Liver Diseases, American College of Gastroenterology oraz American Gastroenterological Association dotyczące diagnostyki i postępowania w przypadku niealkoholowej choroby stłuszczeniowej wątroby

(ang. The Diagnosis and Management of Non-Alcoholic Fatty Liver Disease: Practice Guideline by the American Association for the Study of Liver Diseases, American College of Gastroenterology, and the American Gastroenterological Association)

Dziedzina medycyny: choroby wewnętrzne
Data publikacji: 2012
Instytucja: American Association for the Study of Liver Diseases (AASLD)
www: www.aasld.org/practiceguidelines/Documents/NonalcoholicFattyLiverDisease2012_25762_ftp.pdf

Facebook