Poinformuj ile masz czekać lub czekałeś w kolejce

Wytyczne i standardy postępowania

Poinformuj o nowych wytycznych

O wytycznych

Wytyczne i standardy postępowania, to projekt Fundacji Watch Health Care (www.korektorzdrowia.pl), który ma na celu zgromadzenie i zaprezentowanie na portalu aktualnych, wysokiej jakości i opartych na dowodach naukowych standardów i wytycznych postępowania w medycynie (practice standards, practice guidelines, clinical practice guidelines /CPGs/, evidence-based practice guidelines).

Zobacz więcej

Liczba znalezionych wytycznych: 628

Drukuj zaznaczone

Szczegóły wytycznych

Wytyczne dotyczące prewencji udaru mózgu u chorych z udarem niedokrwiennym mózgu lub przemijającym atakiem niedokrwiennym

(ang. Guidelines for Prevention of Stroke in Patients With Ischemic Stroke or Transient Ischemic Attack)

Dziedzina medycyny: neurologia
Data publikacji: 2006
Instytucja: The American Heart Association/American Stroke Association
www: stroke.ahajournals.org/content/37/2/577.full

Zapalenie oskrzelików u dzieci

(ang. Bronchiolitis in children. A national clinical guideline)

Dziedzina medycyny: pediatria
Data publikacji: 2006
Instytucja: Scottish Intercollegiate Guidelines Network (SIGN)
www: www.sign.ac.uk/pdf/sign91.pdf

Ocena skuteczności klinicznej probiotyków: Ocena dowodów naukowych z uwzględnieniem dzieci

(ang. Clinical Practice Guideline : Clinical Efficacy of Probiotics: Review of the Evidence With Focus on Children)

Dziedzina medycyny: pediatria
Data publikacji: 2006
Instytucja: North American Society for Pediatric, Gastroenterology, Hepatology and Nutrition
www: www.naspghan.org/user-assets/Documents/pdf/PositionPapers/probiotics.pdf

Choroba afektywna dwubiegunowa; krajowe wytyczne

(ang. Bipolar affective disorder; A national clinical guideline)

Dziedzina medycyny: neurologia
Data publikacji: 2005
Instytucja: Scottish Intercollegiate Guidelines Network (SIGN)
www: www.sign.ac.uk/pdf/sign82.pdf

Wytyczne dotyczące diagnostyki i badań policytemii /erytrocytozy

(ang. Guidelines for the diagnosis, investigation and management of polycythaemia/erythrocytosis)

Dziedzina medycyny: hematologia i hematoonkologia
Data publikacji: 2005
Instytucja: The British Committee for Standards in Haematology
www: www.bcshguidelines.com/documents/polycythaemia_bjh_2005.pdf

Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego w zakresie opieki przedporodowej w ciąży o prawidłowym przebiegu

(ang. Recommendations of Polish Gynecological Society for antenatal care for the healthy pregnant women )

Dziedzina medycyny: położnictwo i ginekologia
Data publikacji: 2005
Instytucja: Polskie Towarzystwo Ginekologiczne
www: www.nucleagena.pl/files/rekomendacjaopiekaprzedporodowa.pdf

Zalecenia Konsultanta Krajowego w dziedzinie Pediatrii oraz Konsultanta Krajowego w dziedzinie Neonatologii w zakresie zasad zapobiegania zakażeniom wirusa RS w grupach wysokiego ryzyka

(ang. National Consultant of Pediatrics and National Consultant of Neonatology guidelines on prevention in RSV infections in high-risk groups)

Dziedzina medycyny: neonatologia, pediatria
Data publikacji: 2000
Instytucja: Konsultant Krajowy w dziedzinie Pediatrii/Konsultant Krajowy w dziedzinie Neonatologii
Do pobrania:

Facebook