Poinformuj ile masz czekać lub czekałeś w kolejce

Wytyczne i standardy postępowania

Poinformuj o nowych wytycznych

O wytycznych

Wytyczne i standardy postępowania, to projekt Fundacji Watch Health Care (www.korektorzdrowia.pl), który ma na celu zgromadzenie i zaprezentowanie na portalu aktualnych, wysokiej jakości i opartych na dowodach naukowych standardów i wytycznych postępowania w medycynie (practice standards, practice guidelines, clinical practice guidelines /CPGs/, evidence-based practice guidelines).

Zobacz więcej

Liczba znalezionych wytycznych: 628

Drukuj zaznaczone

Szczegóły wytycznych

Wytyczne European Association for the Study of the Liver dotyczące postępowania leczniczego w przypadku choroby alkoholowej wątroby

(ang. EASL Clinical Practical Guidelines: Management of Alcoholic Liver Disease)

Dziedzina medycyny: choroby wewnętrzne
Data publikacji: 2012
Instytucja: European Association for the Study of the Liver (EASL)
www: www.easl.eu/assets/application/files/5e1b5512fb2cabb_file.pdf

Zapobieganie zachorowaniom na grypę za pomocą szczepień. Aktualne (2012) zalecenia Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP)

(ang. Prevention and control of influenza with vaccines: recommendations of the Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP))

Dziedzina medycyny: choroby zakaźne
Data publikacji: 2012
Instytucja: Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP)
www: www.mp.pl/szczepienia/artykuly/wytyczne/show.html?id=76050

Zasady profilaktyki, rozpoznawania i leczenia osteoporotycznych złamań kości

(ang. Prevention, diagnosis and treatment of osteoporotic bone fractures)

Dziedzina medycyny: ortopedia i traumatologia narządu ruchu, inne
Data publikacji: 2012
Instytucja: Światowa Organizacja Zdrowia (WHO)/Międzynarodowa Fundacja Osteoporozy (IOF)/Europejska Federacja Towarzystw Ortopedycznych (EFORT)
www: www.osteoporoza.pl/attachments/1665_Zasady_OTR_1_2012.pdf

Zalecenie grupy roboczej do spraw praktyki w pielęgniarstwie anestezjologicznym i intensywnej opieki PTPAiIO w sprawie toalety jamy ustnej u pacjentów dorosłych leczonych w OIT

(ang. Guidelines of working group of Polish Society of Anesthetic and Intensive Care Nurses on oral care in adults treated in Intensive Care Unit)

Dziedzina medycyny: pielęgniarstwo
Data publikacji: 2012
Instytucja: Polskie Towarzystwo Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki
www: www.ptpaio.pl/dokumenty/gruparobocza-jamaustna.pdf

Wytyczne dotyczące raka pęcherza moczowego naciekającego mięśniówkę właściwą oraz raka uogólnionego

(ang. Guidelines on Bladder Cancer Muscle-invasive and Metastatic)

Dziedzina medycyny: onkologia, urologia
Data publikacji: 2012
Instytucja: European Association of Urology (EAU)
www: www.uroweb.org/gls/pdf/07_Bladder%20Cancer_LR%20II.pdf

Stanowisko Zespołu Ekspertów Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego dotyczące preparatów Femibion Natal 1, Femibion Natal 2 i Femibion Vita Ferr

(ang. Expert Panel Recommendations Polish Gynecological Society for preparations Femibion Natal 1, Femibion Natal 2 and Femibion Vita Ferr)

Dziedzina medycyny: położnictwo i ginekologia
Data publikacji: 2012
Instytucja: Polskie Towarzystwo Ginekologiczne
www: www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCMQFjAA&url=http%3A%2F%2Fginekolpol.com%2Ffulltxt.php%3FICID%3D982189&ei=7kBcUP2DFsrXtAbg8oCQBA&usg=AFQjCNFFtvPOW65FRAoRSgPBPwKR6TJm7Q&sig2=cKUtxBrFCI6YNObAVdXXCQ

Badania przesiewowe w kierunku raka gruczołu krokowego z wykorzystaniem testu na obecność swoistego antygenu gruczołu krokowego PSA: American Society of Clinical Oncology Opinia kliniczna tymczasowa

(ang. Screening for Prostate Cancer With Prostate-Specific Antigen Testing: American Society of Clinical Oncology Provisional Clinical Opinion)

Dziedzina medycyny: onkologia, urologia
Data publikacji: 2012
Instytucja: American Society of Clinical Oncology (ASCO)
www: jco.ascopubs.org/content/early/2012/07/16/JCO.2012.43.3441.full.pdf+html

Facebook