Poinformuj ile masz czekać lub czekałeś w kolejce

Wytyczne i standardy postępowania

Poinformuj o nowych wytycznych

O wytycznych

Wytyczne i standardy postępowania, to projekt Fundacji Watch Health Care (www.korektorzdrowia.pl), który ma na celu zgromadzenie i zaprezentowanie na portalu aktualnych, wysokiej jakości i opartych na dowodach naukowych standardów i wytycznych postępowania w medycynie (practice standards, practice guidelines, clinical practice guidelines /CPGs/, evidence-based practice guidelines).

Zobacz więcej

Liczba znalezionych wytycznych: 40

Drukuj zaznaczone

Szczegóły wytycznych

Stanowisko North American Menopause Society z 2012 roku dotyczące stosowania hormonalnej terapii zastępczej (HTZ)

(ang. The 2012 Hormone Therapy Position Statement of The North American Menopause Society)

Dziedzina medycyny: endokrynologia, położnictwo i ginekologia
Data publikacji: 2012
Instytucja: North American Menopause Society
www: www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3443956/pdf/nihms-403235.pdf
Do pobrania:

Stanowisko Zespołu Ekspertów Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego dotyczące preparatów Femibion Natal 1, Femibion Natal 2 i Femibion Vita Ferr

(ang. Expert Panel Recommendations Polish Gynecological Society for preparations Femibion Natal 1, Femibion Natal 2 and Femibion Vita Ferr)

Dziedzina medycyny: położnictwo i ginekologia
Data publikacji: 2012
Instytucja: Polskie Towarzystwo Ginekologiczne
www: www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCMQFjAA&url=http%3A%2F%2Fginekolpol.com%2Ffulltxt.php%3FICID%3D982189&ei=7kBcUP2DFsrXtAbg8oCQBA&usg=AFQjCNFFtvPOW65FRAoRSgPBPwKR6TJm7Q&sig2=cKUtxBrFCI6YNObAVdXXCQ

Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego. Zastosowanie lewonorgestrelu w antykoncepcji awaryjnej

(ang. The use of levonorgestrel for emergency contraception – recommendations of the Polish Gynecological Society)

Dziedzina medycyny: położnictwo i ginekologia, seksuologia i medycyna rozrodu
Data publikacji: 2012
Instytucja: Polskie Towarzystwo Ginekologiczne
www: www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCMQFjAA&url=http%3A%2F%2Fginekolpol.com%2Ffulltxt.php%3FICID%3D985932&ei=zkNcUMjxJ8HZtAbx2oGwBw&usg=AFQjCNGBKRLMGLza6Igl0W9qL6aKSUz_Sg&sig2=ZbGM2rMenul4ie0NvFVKlg
Do pobrania:

Ból i krwawienie we wczesnej ciąży: ocena i postępowanie dotyczące ciąży pozamacicznej i poronień występujących w pierwszym trymestrze ciąży

(ang. Pain and bleeding in early pregnancy: assessment and initial management of ectopic pregnancy and miscarriage in the first trimester)

Dziedzina medycyny: położnictwo i ginekologia
Data publikacji: 2012
Instytucja: National Collaborating Centre for Women’s and Children’s Health
www: www.nice.org.uk/nicemedia/live/12342/59662/59662.pdf

Diagnoza i postępowanie we wczesnej ciąży pozamacicznej i w poronieniach

(ang. Diagnosis and initial management in early pregnancy of ectopic pregnancy and miscarriage)

Dziedzina medycyny: położnictwo i ginekologia
Data publikacji: 2012
Instytucja: National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE)
www: www.nice.org.uk/nicemedia/live/14000/61860/61860.pdf

Przewodnik po Rekomendacjach Sekcji Ultrasonografii Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego w zakresie przesiewowej diagnostyki ultrasonograficznej w ciąży o przebiegu prawidłowym – 2012

(ang. Polish Gynecological Society–Ultrasound Section Guidelines on ultrasound screening in uncomplicated pregnancy – 2012 – Guide)

Dziedzina medycyny: położnictwo i ginekologia, radiologia i diagnostyka obrazowa
Data publikacji: 2012
Instytucja: Polskie Towarzystwo Ginekologiczne
www: www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCMQFjAA&url=http%3A%2F%2Fginekolpol.com%2Ffulltxt.php%3FICID%3D999343&ei=yTxcUMOHK4XGswbAr4DwDw&usg=AFQjCNGMv9R3PhIY8qeAAzdp28bfwKmW_Q&sig2=6YI9f8FM8WanWn3n3XLLGA&cad=rja

Standardy postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem

(ang. Standards for the management of perinatal care during physiological pregnancy, physiological labor, childbirth and postnatal care)

Dziedzina medycyny: położnictwo i ginekologia
Data publikacji: 2012
Instytucja: Rozporządzenie Ministra Zdrowia
www: www.mz.gov.pl/wwwfiles/ma_struktura/docs/projekt_noworod_mat_19032012.pdf

Facebook