Inform us about wait times for Health Care

Problems of patients

Zawiera zestawienie zgłoszonych świadczeń, które znajdują się w koszyku gwarantowanym, ale do których dostęp jest aktualnie, w mniejszym bądź większym stopniu, ograniczony.

Waga punktowa Opis przypadku
9643 mężczyzna; 63 lata; 8 lat temu doznał złamania szyjki kości udowej; od 5 lat odczuwa bóle podczas chodzenia; leczony z powodu dyskopatii; pacjent od pół roku porusza się o kulach more
9242 kobieta; 38 lat; chora na cukrzycę II typu; potwierdzone odwarstwienie siatkówki prawego oka; od 2 miesięcy stopniowa utrata wzroku; widzenie „pajączków” w oku; falowanie obrazu; obecnie trudności z rozpoznawaniem osób; wskazanie do zabiegu witrektomii; posiada skierowanie od okulisty more
9171 kobieta; 40 lat; z zespołem Downa; wrodzona dysplazja stawu biodrowego; nasilające się dolegliwości bólowe związane z poruszaniem się; posiada skierowanie od ortopedy na zabieg more

Zawiera zestawienie zgłoszonych świadczeń, które NIE znalazły się jak dotąd w koszyku gwarantowanym, a które są skuteczne. Im wyższa wartość w kolumnie „Waga punktowa”, tym świadczenie można uznać za mające bardziej istotny wpływ na zdrowie całego społeczeństwa, jak też poszczególnych chorych, stąd ograniczenie dostępu do niego jest bardziej dotkliwe.

Waga punktowa Opis przypadku
6966 kobieta; mutacja w genach BRCA1 i/lub BRCA2 more
6660 osoby wyjeżdżające na tereny endemiczne o zwiększonym ryzyku zachorowania na żółtą febrę more
6660 zaćma more

Zawiera zestawienie zgłoszonych świadczeń, które są częściowo gwarantowane. Im wyższa wartość w kolumnie „Waga punktowa”, tym świadczenie można uznać za mające bardziej istotny wpływ na zdrowie całego społeczeństwa, jak też poszczególnych chorych. Zapraszamy lekarzy i producentów do kontaktu z Fundacją.

Waga punktowa Opis przypadku
8200 amputacja podudzia w przebiegu choroby Bürgera; zlecenie od lekarza ortopedy, chirurga, neurologa, lekarza rehabilitacji medycznej lub reumatologa more
8010 utrata kończyny dolnej w wyniku wypadku; zlecenie od lekarza ortopedy, chirurga, neurologa, lekarza rehabilitacji medycznej lub reumatologa more
7900 dorosły pacjent z rozpoznanym stwardnieniem rozsianym wtórnie postępującym more

Inform us about wait times for Health Care

Poinformuj nas

Practice Guidelines

Practice guidelines are a project of the Watch Health Care Foundation (www.watchhealthcare.eu), which aim is to collect and present on the website actual, high quality, evidence-based scientific standards and guidelines in medicine (practice standards, practice guidelines, clinical practice guidelines /CPGs/, evidence-based practice guidelines).

Current guidelines

For the patient

 • Advice for Patients

  PATtube was created for patients and their loved ones. Users can find here information and advices which in a clear way explain the basic problems and health issues associated with both diseases that commonly occur as well as rare diseases. In PATtube you can find information about: symptoms, recognition, diagnostics, treatment possibilities, guidelines and standards of practice, rehabilitation, nursery care etc.

  See more
 • Articles

  All materials are formed with the participation of experienced doctors, nurses, professionals in the field of public health, and those involved in health care, which guarantees a high level of knowledge and compliance with evidence-based medical knowledge (EBM, Evidence Based Medicine).

  See more
 • Decalogue Of A Wise Minister Of Health

  Decalogue Of A Wise Minister Of Health

  See more
 • Outlines

  Thinking about patients, who more and more often look for the information on the Internet, the WHC Foundation puts on the website outlines of the international and Polish guidelines and standards of medical performance. It is the most important information regarding the prevention, diagnostics and treatment of diseases, which should clearly and easily provide the most crucial information for patients in original guideline documentation.

  See more

News

Facebook