Inform us about wait times for Health Care

Practice Guidelines

Inform about new guidelines

About guidelines

Practice guidelines are a project of the Watch Health Care Foundation (www.watchhealthcare.eu), which aim is to collect and present on the website actual, high quality, evidence-based scientific standards and guidelines in medicine (practice standards, practice guidelines, clinical practice guidelines /CPGs/, evidence-based practice guidelines).

See more

Liczba znalezionych wytycznych: 628

Print selected

Guidelines details

Zalecenia dotyczące postępowania u chorych na cukrzycę 2014

(eng. -)

Zalecenia dotyczące postępowania u chorych na cukrzycę 2014

Zalecenia dotyczące postępowania u chorych na cukrzycę 2014

Field of medicine: diabetology
Date of publication: 2014
Institution: Polskie Towarzystwo Diabetologiczne (PTD)
www: http://www.cukrzyca.info.pl/aktualnosci/zalecenia_kliniczne_dotyczace_postepowania_u_chorych_na_cukrzyce_2014_stanowisko_polskiego_towarzystwa_diabetologicznego
Download:
Details
Zalecenia dotyczące postępowania u chorych na cukrzycę 2014

Zalecenia dotyczące postępowania u chorych na cukrzycę 2014

Astma: Światowa strategia rozpoznawania, leczenia i prewencji 2014

(eng. Global Strategy for Asthma Management and Prevention 2014)

Organizacja Globalnej Inicjatywy na rzecz Astmy, prezentuje po raz kolejny światowe standardy dotyczące rozpoznawania, leczenia oraz prewencji astmy. W obszernym i praktycznym opracowaniu na temat najbardziej rozpowszechnionej na świecie chorobie płuc, zawarte zostały kompleksowe dane zaczerpnięte z literatury naukowej.
Zobacz również wytyczne leczenia astmy, Kanada 2012

Field of medicine: lung diseases
Date of publication: 2014
Institution: Global Initiative for Asthma
www: http://www.ginasthma.org/local/uploads/files/GINA_Report_2014_Jun11.pdf
Download:
Details

Organizacja Globalnej Inicjatywy na rzecz Astmy, prezentuje po raz kolejny światowe standardy dotyczące rozpoznawania, leczenia oraz prewencji astmy. W obszernym i praktycznym opracowaniu na temat najbardziej rozpowszechnionej na świecie chorobie płuc, zawarte zostały kompleksowe dane zaczerpnięte z literatury naukowej.
Zobacz również wytyczne leczenia astmy, Kanada 2012

Astma – Australijski przewodnik wytycznych i standardów postępowania 2014

(eng. The Australian Asthma Handbook)

Australijski przewodnik Astmy, przedstawia najnowsze narodowe standardy postępowania, rozpoznawania i leczenia astmy.   Opracowany został na zasadach Evidencebased medicine w oparciu o podstawowe wytyczne diagnozy oraz leczenia astmy, u dzieci i dorosłych.

 

Field of medicine: lung diseases
Date of publication: 2014
Institution: National Asthma Council Australia
www: http://www.asthmahandbook.org.au/uploads/AustralianAsthmaHandbookQuickReferenceGuide_Version1.0.pdf
Download:
Details

Australijski przewodnik Astmy, przedstawia najnowsze narodowe standardy postępowania, rozpoznawania i leczenia astmy.   Opracowany został na zasadach Evidencebased medicine w oparciu o podstawowe wytyczne diagnozy oraz leczenia astmy, u dzieci i dorosłych.

 

POChP: Globalna Strategia Diagnostyki, Postępowania i Prewencji

(eng. Global strategy for the diagnosis management and prevention of chronic obstructive pulmonary disease 2014)

Powołana przez WHO, Światowa Inicjatywa Zwalczania Przewlekłej Obturacyjnej Choroby Płuc  opracowuje, w oparciu o dane evidence-based medicine, wytyczne dla postępowania w POChP, które są aktualizowane raz w roku przez komitet ekspercki.

Field of medicine: lung diseases
Date of publication: 2014
Institution: Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease
www: http://www.goldcopd.org/uploads/users/files/GOLD_Report_2014_Jun11.pdf
Download:
Details

Powołana przez WHO, Światowa Inicjatywa Zwalczania Przewlekłej Obturacyjnej Choroby Płuc  opracowuje, w oparciu o dane evidence-based medicine, wytyczne dla postępowania w POChP, które są aktualizowane raz w roku przez komitet ekspercki.

Facebook