Poinformuj ile masz czekać lub czekałeś w kolejce

Metodologia

W ramach projektu „Barometr WHC”, na podstawie Rejestru Problemów Pacjentów prowadzonego przez Fundację WHC oraz w oparciu o opinie specjalistów, zanalizowano dostęp do leczenia w ramach 43 dziedzin medycyny, w których występują kolejki. W obrębie każdej dziedziny wyszczególniono kilka świadczeń zdrowotnych, które są często wykonywane i ważne z punktu widzenia zdrowotności społeczeństwa – są to świadczenia zdrowotne wskaźnikowe dla poszczególnych dziedzin medycyny. Dostępność do tych świadczeń jest monitorowana w ramach Barometru WHC, na stałych zasadach trzy razy do roku. W poszczególnych dziedzinach medycyny wskaźnikowe świadczenia zdrowotne obejmują:

  • wizytę u specjalisty;
  • badanie diagnostyczne;
  • trzy (lub więcej) często wykonywane procedury (np. zabieg rehabilitacyjny, czy zabieg operacyjny).

Barometr WHC prezentuje informacje dotyczące ZMIAN w zakresie czasu oczekiwania na podstawowe świadczenia zdrowotne w Polsce na kilku poziomach:

  1. zbiorczo dla wszystkich świadczeń w Polsce,
  2. zbiorczo dla świadczeń w poszczególnych dziedzinach medycyny oraz
  3. dla wybranych świadczeń wskaźnikowych w danej dziedzinie medycyny.

Informacje zbierane są telefonicznie. Barometr WHC prezentuje wyniki z perspektywy pacjenta – czyli ukazuje bariery dostępu do świadczeń „oczami pacjenta”, czyli tak, jak na te bariery natrafia osoba chora.

Barometr WHC jest publikowany cyklicznie, a weryfikacja dostępności do świadczeń zdrowotnych odbywa się według poniższego schematu: w lutym i marcu, następnie w czerwcu i lipcu oraz na przełomie października i listopada.

cykl barometru WHC

 

Prezentowane średnie czasy oczekiwania wyznaczane są na losowej próbie co najmniej  6 świadczeniodawców z całej Polski dla każdego świadczenia wskaźnikowego. Jeśli rozrzut jest duży lub istnieją jakiekolwiek podejrzenia, że dane są błędne, czy nieprawdopodobne, czasy są jeszcze raz sprawdzane przez pracowników Fundacji w „podejrzanych placówkach”, a dodatkowo  weryfikujemy je wtedy u 6 innych świadczeniodawców.  Z oczywistych względów „siła statystyczna” (precyzja i istotność statystyczna) wyników dla pojedynczych świadczeń zdrowotnych nie jest wysoka, jednak wyniki średnie dla wszystkich świadczeń w danej dziedzinie charakteryzuje natomiast już znacznie większa precyzja, gdyż obejmują one dane z około 35 placówek. Natomiast średni czas oczekiwania ogółem dla Polski na podstawie wszystkich monitorowanych w Barometrze WHC dziedzin jest obliczany na podstawie wszystkich kilkuset świadczeń wskaźnikowych ze wszystkich dziedzin, a średni czas oczekiwania jest obliczany na podstawie weryfikacji czasów oczekiwania w ok. 1500 placówkach medycznych posiadających kontrakt z NFZ co przekłada się na wysoką precyzję i obiektywność.

Zasadniczym celem Barometru WHC jest monitorowanie ZMIAN czasu oczekiwania na świadczenia „gwarantowane” w Polsce, czyli czy dostęp generalnie poprawia się czy pogarsza, niezależnie od przyczyny czy przyczyn tych zmian. Pod tym względem przyjęta metodyka zapewnia wnioskowanie z wysoką precyzją. Przyjęta metodyka pozwala śledzić zmiany czasu oczekiwania na podstawowe świadczenia zdrowotne, co z kolei stanowi podstawowy czynnik oceny jakości opieki zdrowotnej i pośrednio świadczy o ogólnej kondycji systemu ochrony zdrowia w Polsce.

 

 

 

Facebook