Poinformuj ile masz czekać lub czekałeś w kolejce

Świadczenia w koszyku

Ranking Problemów Pacjentów zawiera zestawienie zgłoszonych świadczeń, które znajdują się w koszyku gwarantowanym, ale do których dostęp jest aktualnie, w mniejszym bądź większym stopniu, ograniczony. Im wyższa punktacja, tym ograniczenie dostępu jest bardziej niesprawiedliwe, w tym bardziej uciążliwe dla pacjentów i całego społeczeństwa (zgodnie z kryteriami przyjętymi przez WHC).

Zobacz metodologię »

Facebook