Poinformuj ile masz czekać lub czekałeś w kolejce

Patron Fundacji

Prof. dr hab. Jacek Ruszkowski – był Przewodniczącym Rady Naukowej Fundacji Watch Health Care (WHC), która została nazwana jego imieniem. Zmarł w dniu 2 grudnia 2010 r. Był członkiem Senatu Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, Dyrektorem Centrum Zdrowia Publicznego, wykładowcą na studiach wyższych, podyplomowych i MBA Akademii Leona Koźmińskiego. Był także członkiem New York Academy of Sciences, Rady Naukowej Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie oraz kierownikiem Zakładu Informatyki Medycznej i Biomatematyki w tej uczelni. Prof. Ruszkowski jest autorem ponad 100 publikacji, obejmujących podręczniki, rozdziały w podręcznikach i monografiach, artykuły w czasopismach krajowych i zagranicznych oraz raporty badawcze. Organizator wielu konferencji i seminariów o tematyce związanej z ochroną zdrowia. Głównymi obszarami zainteresowania prof. Ruszkowskiego były systemy finansowania opieki zdrowotnej, ubezpieczenia zdrowotne, zarządzanie i ekonomika technologii medycznych, systemy informacyjne ochrony zdrowia oraz zagadnienia Evidence Based Health Care (EBHC).

Prof.J.Ruszkowski

Facebook