Poinformuj ile masz czekać lub czekałeś w kolejce
« wróć do rady naukowej

Prof. Zbigniew Zagórski

Prof. Zbigniew Zagórski

Prof. Dr hab. Zbigniew Zagórski, w latach 1968-1980 pracował w Klinice Okulistyki w Lublinie kierowanej przez Prof. Tadeusza Krwawicza. W tym czasie, oprócz specjalizacji I i II° (1972), uzyskał  stopnie doktora nauk medycznych (1974) i dr habilitowanego (1979). Był wielokrotnym stypendystą w ośrodkach zagranicznych, w tym w Klinice Uniwersytetu w Gandawie pod kierunkiem prof. Julesa François (1974/75) oraz w Klinice Uniwersytetu w Erlangen, pod kierunkiem prof. Gottfrieda Naumanna (1985/86, 1991, 2002). Jego główne zainteresowania kliniczne to choroby rogówki i powierzchni oka, jaskra, chirurgia przedniego odcinka oka oraz patologia oka. Natomiast główne osiągnięcia w  badaniach podstawowych to wykazanie po raz pierwszy zdolności śródbłonka rogówki człowieka do replikacji i określenie czynników na nią wpływających, wykazanie wpływu stężenia tlenu na proliferację komórek rogówki oraz przyczynki do wyjaśnienia patogenezy inwazji nabłonka.

W latach 1991-2006 był Kierownikiem Katedry i I Kliniki Okulistyki w Lublinie. W tym czasie w Klinice od roku 1994 wprowadzono do rutynowego stosowania fakoemulsyfikację w chirurgii zaćmy, wykonano prawdopodobnie pierwsze w Polsce operacje przetokowe w jaskrze z zastosowaniem antymetabolitów (od r. 1994), implanty drenujące (od r. 1993), szwy regulowane w trabekulektomii (od 1996), a także pierwsze w Polsce przeszczepy rąbka rogówki (1994) i przeszczepy błony owodniowej (1998). W 1993r powstał w Lublinie pierwszy w Polsce Bank Tkanek Oka, który do tej pory zaopatruje w materiał do przeszczepów rogówki, twardówki i błony owodniowej większość ośrodków transplantacyjnych w Polsce.

Prof. Zagórski w latach 1993-2011 zorganizował wraz ze współpracownikami kilkadziesiąt kursów i konferencji z udziałem wybitnych wykładowców z kraju i zagranicy, w tym Europejską Konferencję Rogówkową w roku 1995 i Europejska Konferencję Patologii Oka w roku 2002.

W latach 1994-2010 był reprezentantem  krajów Europy Środkowo-Wschodniej w Międzynarodowej Radzie Okulistyki (w latach 2002-2010 członkiem Zarządu).  W roku 2003 został wybrany członkiem Academia Ophthalmologica Internationalis, w której, wśród  65 członków z 33 krajów jest jednym z 4 okulistów reprezentujących kraje Europy Wschodniej.  Od roku 2004 jest także członkiem Europejskiej Akademii Okulistyki, skupiającej obecnie 52 okulistów z 17 krajów europejskich.

W roku 1998 zorganizował w Nałęczowie niepubliczny Ośrodek Chirurgii Oka, w roku 2002 uznany w rankingu Rzeczypospolitej za najlepszy niepubliczny szpital w Polsce.  Obecnie podobne ośrodki działają w Rzeszowie, Krakowie oraz w Łucku na Ukrainie. Jest autorem i współautorem ponad 200 publikacji oraz redaktorem i współautorem 5 książek.

« wróć do rady naukowej

Facebook