Poinformuj ile masz czekać lub czekałeś w kolejce

O Onkobarometrze WHC

OnkoBarometr WHC, to kolejny po BAROMETRZE WHC projekt Fundacji Watch Health Care. Jego zadaniem jest monitorowanie ZMIAN w dostępie do świadczeń diagnostycznych i leczniczych w ramach 5 dziedzin medycyny z zakresu onkologii (chirurgii onkologicznej, ginekologii onkologicznej, hematologii i hematoonkologii, onkologii sensu stricte, oraz radioterapii onkologicznej).

OnkoBarometr WHC prezentować będzie informacje dotyczące ZMIAN w zakresie czasu oczekiwania na świadczenia zdrowotne w dziedzinach onkologicznych w Polsce na kilku poziomach:

  1. zbiorczo dla wszystkich świadczeń onkologicznych w Polsce,
  2. zbiorczo dla świadczeń w poszczególnych dziedzinach onkologicznych oraz
  3. dla wybranych świadczeń wskaźnikowych w danej dziedzinie medycyny.

OnkoBarometr WHC prezentuje wyniki z perspektywy pacjenta – ukazuje bariery dostępu do świadczeń „oczami pacjenta”, czyli tak, jak na te bariery natrafia osoba chora. Czasy oczekiwania przedstawione w OnkoBarometrze dotyczą: wizyt u specjalistów, badań diagnostycznych oraz zabiegów i operacji.

Zasadniczym celem OnkoBarometru WHC jest monitorowanie ZMIAN czasu oczekiwania na świadczenia „gwarantowane” z zakresu onkologii w Polsce, czyli czy dostęp w ujęciu generalnym poprawia się czy pogarsza, niezależnie od przyczyny czy przyczyn tych zmian. Przyjęta metodyka pozwala również śledzić zmiany czasu oczekiwania na podstawowe świadczenia zdrowotne, co z kolei stanowi podstawowy czynnik oceny jakości opieki zdrowotnej i pośrednio świadczy o ogólnej kondycji systemu ochrony zdrowia w Polsce. Wyniki badań Fundacji udostępniane są opinii publicznej, która wg. Fundacji może stać się siłą sprawczą zmian w dostępności do świadczeń.

Facebook