Poinformuj ile masz czekać lub czekałeś w kolejce

O WHC

 • O fundacji

  Misją Fundacji Watch Health Care jest dostarczenie szerokiej, wiarygodnej i opartej na dowodach naukowych informacji na temat dysproporcji pomiędzy zawartością koszyka „gwarantowanego” oraz środkami na jego realizację, a także o konsekwencjach tak rozumianego deficytu w systemie opieki zdrowotnej w Polsce.

  Misja Fundacji to także dostarczenie rzetelnej informacji chorym: do jakich świadczeń i procedur medycznych mogą spodziewać się ograniczeń w dostępie;

  Misją Fundacji WHC jest wreszcie wskazanie instytucjom ubezpieczeń dodatkowych świadczeń zdrowotnych i procedur medycznych, które znajdują się poza koszykiem świadczeń gwarantowanych.

  Zobacz więcej
 • Patron fundacji

  Prof. dr hab. Jacek Ruszkowski, był Przewodniczącym Rady Naukowej Fundacji Wahtch Health Care (WHC), która została nazwana jego imieniem.

  Zobacz więcej
 • Zarząd

  Kliknij aby poznać sylwetki Członków Zarządu Fundacji WHC.

  Zobacz więcej
 • Współpraca

  Jeśli chcesz wesprzeć działania Fundacji skontaktuj się z nami.

  Zobacz więcej

Facebook