Poinformuj ile masz czekać lub czekałeś w kolejce

Najbliższa konferencja

Nowe perspektywy w leczeniu HCV – znaczenie diagnostyki i edukacji

Świadczenia częściowo gwarantowane

Zawiera zestawienie zgłoszonych świadczeń, które są częściowo gwarantowane. Im wyższa wartość w kolumnie „Waga punktowa”, tym świadczenie można uznać za mające bardziej istotny wpływ na zdrowie całego społeczeństwa, jak też poszczególnych chorych. Zapraszamy lekarzy i producentów do kontaktu z Fundacją.

Zobacz metodologię »

Facebook