Poinformuj ile masz czekać lub czekałeś w kolejce

Raporty systemowe

Stwardnienie rozsiane w Polsce z perspektywy interesariuszy systemowych maj 2018 r.

Czas jakość prywatnych świadczeń medycznych – diagnostyka październik 2017 r.

Dostęp do leczenia umiarkowanej i ciężkiej postaci łuszczycy plackowatej listopad 2016 r.

UroBarometr raport na temat problemów w dostępności do gwarantowanych świadczeń urologicznych w Polsce listopad 2015 r.

Fundusz walki z rakiem (FWR) – Propozycje Rozwiązań Systemowych wrzesień 2015 r.

Dostęp do opieki okulistycznej w Polsce podejście Systemowe maj 2012 r., we współpracy z CEESTAHC

Facebook