Poinformuj ile masz czekać lub czekałeś w kolejce

Raporty

Poniżej znajdą Pa`ństwo wszystkie przygotowane dotychczas raporty dotyczące projektu OnkoBarometr WHC

Archiwum raportów

 1. Raport 11/3/10/2017

  PRZYCHODZI PACJENT Z DiLO DO LEKARZA

  Pomimo częściowego skrócenia czasu oczekiwania dla pacjentów onkologicznych, pakiet onkologiczny nie rozwiązał problemów stojących przed systemem. Zgodnie z danymi najnowszego OnkoBarometru WHC istnieją ośrodki, w których karty DiLO w ogóle nie są respektowane. W placówkach onkologicznych dochodzi ponad to do zjawiska selekcji pacjentów na tych opłacalnych i nieopłacalnych. 

  W najnowszym OnkoBarometrze WHC zwrócono szczególną uwagę na trudności, jakie napotykają pacjenci z Kartą DiLO podczas stawiania pierwszych kroków w procesie leczenia. O ile po trafieniu do systemu pacjent jest płynnie kierowany do dalszych etapów, największym problemem jest dokonanie zapisu na pierwszorazową wizytę do specjalisty lub na badanie diagnostyczne. Pacjenci z kartą DiLO  często traktowani są jako pacjenci problematyczni i odsyłani z rejestracji bezpośrednio do specjalisty w celu ustalenia (na korytarzu lub w poczekalni) czy możliwa jest wizyta w szybszym trybie.

  Długi czas oczekiwania na wizytę u specjalisty jest szczególnie dotkliwy podczas wstępnej diagnozy pacjenta. Na tym etapie chorzy z niepokojącymi objawami bez karty DiLO muszą cierpliwie czekać w kolejce by trafić do specjalisty. Ponad to brak karty DiLO oznacza dla pacjenta dłuższy czas oczekiwania na badania diagnostyczne, które mają na celu potwierdzenie, bądź wykluczenie nowotworu. W efekcie prowadzi to do utraty cennego czasu, który można byłoby wykorzystać na efektywne leczenie.

   

  Pacjenci bez karty DiLO ustawiani są w osobnych kolejkach i najdłużej oczekują obecnie do: dermatologa (8,2 tyg.), hematologa dziecięcego (7,2 tyg.), chirurga onkologa (4,5 tyg.) oraz chirurga dziecięcego (4,5 tyg.). Z kolei badania diagnostyczne, do których odnotowano najdłuższe kolejki (bez karty DiLO) to: biopsja guzków tarczycy (skierowanie od endokrynologa) — 56,7 tyg.; rezonans magnetyczny (MRI) głowy u dziecka — 29,3 tyg.; USG węzłów szyjnych – 12,7 tyg.

  Sytuacja kolejkowa uległa częściowej poprawie, niestety w toku pozyskiwania przez Fundację WHC danych trafiliśmy również na przypadki sięgające granicy absurdu – mówi Tomasz Pęcherz, Prezes Fundacji WHC. Najlepszym przykładem jest Centrum Onkologiczne, które nie respektuje tzw. Zielonej Karty Pacjenta – dodaje Prezes WHC.

  Aktualnie średni czas oczekiwania na wykonanie świadczenia z zakresu onkologii wynosi w Polsce 2,2 tyg. dla pacjenta z kartą DiLO oraz 6,6 tyg. dla pacjenta bez DiLO. Średni czas oczekiwania na świadczenia onkologiczne zwiększył się w 4 spośród 5 monitorowanych dziedzin: onkologii, chirurgii onkologicznej, hematologii i hematoonkologii i radioterapii onkologicznej. Zmniejszył się natomiast średni czas oczekiwania w ginekologii onkologicznej.

   

  Na przeprowadzenie pełnego procesu terapeutycznego zwykle składa się szereg procedur, począwszy od wizyty u lekarza POZ, wizyty u specjalisty, przeprowadzenia diagnostyki pogłębionej, zwołania konsylium i wdrożenia leczenia szpitalnego. Zgodnie założenia Ministerstwa Zdrowia proces diagnostyki pacjenta onkologicznego w 2017 r. nie powinien przekroczyć 7 tygodni. Tymczasem jak pokazuje najnowszy raport WHC, proces diagnostyczny z uwzględnieniem etapowości leczenia przekracza 7 tygodni w przypadku raka stercza (11,9 tyg.) i raka piersi (8,8 tyg.).

 2. Raport 10/2/06/2017

  PACJENCI BEZ DiLO W DŁUGICH KOLEJKACH

   

  Od samego początku monitorowania przez Fundację WHC pakietu onkologicznego, czas oczekiwania na uzyskanie świadczeń onkologicznych dla pacjentów BEZ KARTY DiLO sukcesywnie wydłuża się. Zgodnie z danymi najnowszego OnkoBarometru (stan na maj 2017 r.), główny problem dotyczy dostępu do lekarzy specjalistów oraz długiego czasu oczekiwania na uzyskanie badań diagnostycznych.

   

  Długi czas oczekiwania na wizytę u specjalisty jest szczególnie dotkliwy podczas wstępnej diagnozy pacjenta. Chory z niepokojącymi objawami, bez karty DiLO musi cierpliwie czekać w kolejce by trafić do specjalisty. Dodatkowo jeżeli karta DiLO nadal nie zostanie wydana, pacjent może oczekiwać również dłużej na badania diagnostyczne, które mogą potwierdzić, bądź wykluczyć diagnozę. Zanim chory zostanie objęty pakietem onkologicznym traci więc wiele cennego czasu, który można byłoby wykorzystać na efektywne leczenie.

   

  Pacjenci bez karty DiLO najdłużej oczekują obecnie do: hematologa dziecięcego (2,7 mies.); dermatologa (1,8 mies.) oraz chirurga onkologa (1,4 mies.).  Z kolei badania diagnostyczne do których odnotowano najdłuższe kolejki (bez karty DiLO) to: biopsja guzków tarczycy (skierowanie od endokrynologa) —13,4 mies.; rezonans magnetyczny (MRI) głowy u dziecka — 8 mies.; tomografia komputerową (TK) miednicy małej i brzucha — 3,3 mies. oraz tomografia komputerowa (TK) nerki –2,9 mies.

   

  Ministerstwo Zdrowia zapowiedziało wprowadzenie w lipcu tego roku zmian, które miałyby ułatwić wydawanie kart DiLO. Do tej pory tzw. zielone karty pacjenta onkologicznego wystawiane były przez lekarzy POZ, a lekarze AOS mogli je wystawiać dopiero w momencie potwierdzenia nowotworu – mówi Tomasz Pęcherz – Prezes Fundacji WHC.  Dzięki wprowadzonym zmianom, lekarze specjaliści będą uprawnieni do wystawienia karty DiLO już w momencie podejrzenia nowotworu, co przyspieszy proces diagnostyczny – dodaje Pęcherz.

   

  Średni czas oczekiwania na gwarantowane świadczenia zdrowotne z zakresu onkologii w Polsce wynosi 2,4 tyg. dla pacjentów z „zieloną kartą” oraz 6,5 tyg. dla pacjentów bez karty. Należy jednak pamiętać, że leczenie nowotworów wiąże się z etapowością leczenia i zwykle obejmuje kilka procedur wykonywanych sekwencyjnie.

 3. Raport 9/1/02/2017

  2 LATA PAKIETU ONKOLOGICZNEGO

   

  Od momentu wprowadzenia w życie pakietu onkologicznego w styczniu 2015 r. minęły ponad 2 lata. W ciągu tego okresu, średni czas oczekiwania dla pacjentów onkologicznych bez tzw. „zielonej karty” zwiększył się z 4 do prawie 6 tygodni. Negatywny trend w dostępie do świadczeń utrzymuje się. Eksperci alarmują, że 1/3 pacjentów onkologicznych może nie posiadać zielonej karty.

   

  Najnowsze dane z OnkoBarometru Fundacji WHC (styczeń 2017 r.) potwierdzają, że pacjenci onkologiczni bez tzw. „zielonej karty” (DiLO) nadal ustawiani są w osobnych kolejkach i oczekują średnio 5,8 tyg. na wykonanie świadczeń zdrowotnych (o 3,3 tyg. dłużej niż pacjenci posiadający DiLO). Sytuacja tej grupy pacjentów ulega systematycznemu pogorszeniu, czego dowodem jest obserwowany negatywny trend w dostępie do świadczeń.

 4. Raport 8/3/10/2016

  WIĘKSZE KOLEJKI DLA PACJENTÓW BEZ DiLO

  Zdaniem ekspertów, 1/3 pacjentów onkologicznych może nie posiadać tzw. „zielonej karty” Diagnostyki Leczenia Onkologicznego (DiLO). Zgodnie z najnowszymi danymi OnkoBarometru WHC, pacjenci bez karty DiLO ustawiani są w osobnych kolejkach i dla nich czas oczekiwania jest znacznie dłuższy – w skrajnych wypadkach 5-krotnie dłuższy niż dla pacjentów z kartą.

   

  Najnowsze dane opublikowane w OnkoBarometrze Fundacji WHC (wrzesień 2016 r.) potwierdzają, że pacjenci onkologiczni bez tzw. „zielonej karty” (DiLO), oczekują średnio 5,4 tyg. na wykonanie świadczeń zdrowotnych, czyli o 3 tygodnie dłużej niż pacjenci z „zieloną kartą”. Analiza kolejek w poszczególnych dziedzinach onkologicznych wykazała, że w stosunku do poprzedniego badanego okresu znacznie wydłużyły się kolejki do specjalistów.

 5. Raport 7/2/06/2016

  Zgodnie z najnowszymi danymi Fundacji Watch Health Care opublikowanymi w  „OnkoBarometrze” (maj 2016 r.), na udzielenie świadczeń onkologicznych pacjenci oczekują średnio o 1,3 tygodnia dłużej w stosunku do danych zebranych w styczniu 2015 roku  – na samym początku wprowadzenia pakietu onkologicznego. W najnowszym raporcie Fundacja WHC przedstawia analizę zmian w dostępności do świadczeń onkologicznych.

   

  Najdłuższe kolejki występują obecnie w dziedzinie chirurgii onkologicznej i onkologii – gdzie pacjenci bez karty DiLO muszą czekać na wykonanie świadczenia ponad 7 tygodni. Świadczenia, na które w maju 2016 r. oczekiwano najdłużej, to: rezonans magnetyczny mózgu (29,6 tyg.),  biopsja guzków tarczycy (25,6 tyg.) oraz operacja rekonstrukcji piersi (24 tyg.).

 6. Raport 6/1/02/2016

  ONKOLOGICZNY PO-PIS?
  Czy zapowiadana przez Ministra Zdrowia likwidacja „OCHRONY ZDROWIA” oraz utworzenie w jej miejsce „SŁUŻBY ZDROWIA” spowoduje skrócenie kolejek do świadczeń onkologicznych? Od zniesienia limitów w onkologii minął rok. W tym czasie wystawiono polskim pacjentom ponad 220 tys. „zielonych kart”, skracających kolejkę do leczenia onkologicznego poniżej 9 tygodni. W najnowszym raporcie Fundacja WHC przedstawia analizę zmian w dostępie do gwarantowanych świadczeń onkologicznych. Nowością w raporcie jest zestawienie dostępności do lekarza onkologa, radioterapii a także badań PET-CT z podziałem na województwa.
  Zgodnie z danymi OnkoBarometru, średni czas oczekiwania na świadczenia onkologiczne dla pacjentów posiadających „zieloną kartę” Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego (DiLO) wyniósł w styczniu 2,2 tygodnia. Tymczasem chorzy nieposiadający DiLO musieli czekać dwukrotnie dłużej. Realny czas terapii jest jednak znacznie dłuższy, ponieważ zwykle proces leczenia obejmuje szereg zaplanowanych świadczeń.
  Problemem onkologii nadal pozostaje etapowość leczenia, która znacznie wydłuża czas oczekiwania na udzielenie świadczenia i może stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia i życia pacjentów. Uwzględniając etapowość diagnostyki i leczenia, pacjenci bez karty DiLO mogą oczekiwać nawet:
  · 6 mies. na operację oszczędzającą pierś z wykonaniem tomografii komputerowej
  · 7,3 mies. na wykonanie prostatektomii radykalnej
  · 9,9 mies. od podejrzenia białaczki do rozpoczęcia terapii imatinibem
  Najdłuższe kolejki występują obecnie w dziedzinie chirurgii onkologicznej, hematologii i hematoonkologii – gdzie pacjenci bez karty DiLO muszą oczekiwać na wykonanie świadczenia ponad 6 tygodni. Świadczenia na które w styczniu 2016 r. oczekiwano najdłużej, to: zabieg rekonstrukcji piersi – ok 26 tyg. oraz rezonans magnetyczny mózgu (MRI) ok 25 tyg.

 7. Raport 5/3/10/2015

  Od zniesienia limitów w onkologii 1 stycznia 2015 r. wystawiono polskim pacjentom ok. 187 tys. „zielonych kart”, skracających kolejkę do leczenia onkologicznego. Zdaniem ekspertów sytuacja pacjentów onkologicznych w Polsce uległa znacznej poprawie. Niestety Polska nadal zajmuje jedno z ostatnich miejsc pod względem jakości opieki onkologicznej, o czym świadczy późne rozpoznawanie chorób nowotworowych.

  Fundacja WHC, która na bieżąco monitoruje kolejki w ochronie zdrowia, ponownie sprawdziła wpływ ministerialnego pakietu onkologicznego na obecną sytuację polskich pacjentów. Zgodnie z najnowszym Onkobarometrem WHC, średni czas oczekiwania na świadczenia onkologiczne wynosi 4 i pół tygodnia (stan na wrzesień 2015). W stosunku do początku roku, gdy pakiet onkologiczny został wprowadzony, średni czas oczekiwania wydłużył się zaledwie o kilka dni. Obserwujemy więc wyraźną stagnację w dlugości kolejek.

 8. Raport 4_V_2015

  KONTROLA PAKIETU ONKOLOGICZNEGO

  1 stycznia 2015 r. Minister Zdrowia zniósł limity w onkologii. Od tego czasu lekarze wystawili pacjentom onkologicznym ponad 120 tys. „zielonych kart”, skracających im kolejkę dostępu do leczenia onkologicznego. Zgodnie z danymi Fundacji Watch Healtch Care (WHC) pacjenci bez „zielonej karty” mogą czekać na leczenie nawet 3-krotnie dłużej. Jaka jest sytuacja pacjentów bez „zielonej karty”?

  Fundacja WHC, która na bieżąco monitoruje kolejki w ochronie zdrowia, sprawdziła wpływ ministerialnego pakietu onkologicznego, na obecną sytuację polskich pacjentów. Zgodnie z najnowszym Onkobarometrem WHC średni czas oczekiwania na świadczenia onkologiczne wynosi 5 i pół tygodnia (stan na maj 2015) i zwiększył się o półtora tygodnia w stosunku do poprzednio badanego okresu (styczeń 2015). Zgodnie z „pakietem kolejkowym” Ministra Zdrowia, maksymalny czas oczekiwania na leczenie onkologiczne nie powinien przekraczać 9 tygodni w 2015 r. oraz docelowo 7 tygodni w 2017 r.

   

 9. Raport 3_I_2015

  Zgodnie z aktualnym, styczniowym, raportem, średni czas oczekiwania na świadczenia onkologiczne wynosi 1 mies.
  i polepszył się o 0,3 miesiąca w stosunku do poprzedniego okresu jakim był wrzesień. Owa pozytywna zmiana jest prawdopodobnie spowodowana nie tylko wprowadzeniem nowych przepisów związanych z pakietem onkologicznym, ale w głównej mierze noworoczną „pulą kontraktów” (co Fundacja obserwuje również co roku
  w Barometrze WHC, w stosunku do innych świadczeń).

  Obecnie na konsultację specjalistyczną z zakresu dziedzin onkologicznych w maju czekamy średnio 0,9 mies. Specjalistą do którego czas oczekiwania jest najdłuższy jest hematolog, do którego aby uzyskać poradę dla 6-letniego dziecka z podejrzeniem białaczki, należy poczekać średnio aż 1,5 mies. Wydłużyła się natomiast kolejka do onkologów z ok. 2 tygodni do prawie miesiąca.

  Aktualny średni czas oczekiwania na badania diagnostyczne wynosi 1,2 mies. Rezonans magnetyczny mózgu jest badaniem z najdłuższym czasem oczekiwania, i wynosi ok. 6,1 mies. Również inne badania cechujące się ponad 1 mies. czasem oczekiwania świadczą negatywnie o dostępności do diagnostyki.

   

 10. Raport 2_IX_2014

  Minęły 4 miesiące od zaprezentowania w Sejmie przez Ministra Zdrowia Bartosza Arłukowicza projektu tzw. „pakietu onkologicznego”. Zgodnie z obietnicami, wprowadzenie pakietu miało poprawić dostępność do świadczeń. Tymczasem według aktualnego OnkoBarometru Fundacji WHC, kolejki dla pacjentów onkologicznych wydłużyły się średnio o 0,2 miesiąca. 

  OnkoBarometr to projekt WHC, w ramach którego Fundacja monitoruje zmiany w dostępności do gwarantowanych świadczeń zdrowotnych z szeroko rozumianego zakresu onkologii w Polsce.

   

 11. Raport 1_V_2014

  Fundacja WHC prezentuje nowe narzędzie służące do monitorowania skuteczności wdrażania głośno zapowiadanych zmian dotyczących tzw. „pakietu onkologicznego”.

  OnkoBarometr to nowy projekt WHC, w ramach którego Fundacja będzie monitorować zmiany w dostępności do gwarantowanych świadczeń zdrowotnych z szeroko rozumianego zakresu onkologii w Polsce.

Facebook