Poinformuj ile masz czekać lub czekałeś w kolejce

Świadczenia spoza koszyka

Zawiera zestawienie zgłoszonych świadczeń, które NIE znalazły się jak dotąd w koszyku gwarantowanym, a które są skuteczne. Im wyższa wartość w kolumnie „Waga punktowa”, tym świadczenie można uznać za mające bardziej istotny wpływ na zdrowie całego społeczeństwa, jak też poszczególnych chorych, stąd ograniczenie dostępu do niego jest bardziej dotkliwe.

Zobacz metodologię »

Facebook