Poinformuj ile masz czekać lub czekałeś w kolejce

O Barometrze WHC

Barometr WHC to projekt Fundacji Watch Health Care, który ma na celu monitorowanie ZMIAN w zakresie dostępu do gwarantowanych świadczeń zdrowotnych. Zmiany te prezentowane są szerokiej opinii publicznej, jako istotny element oceny skuteczności działań regulatora (MZ i NFZ), a więc szeroko rozumianej polityki zdrowotnej prowadzonej w Polsce. Barometr WHC prezentuje informacje dotyczące ZMIAN w zakresie czasu oczekiwania na podstawowe świadczenia zdrowotne w Polsce na kilku poziomach:

  1. zbiorczo dla wszystkich świadczeń w Polsce,
  2. zbiorczo dla świadczeń w poszczególnych dziedzinach medycyny oraz
  3. dla wybranych świadczeń wskaźnikowych w danej dziedzinie medycyny.

Czas oczekiwania na wizytę u specjalisty, wykonanie badania diagnostycznego, zabiegu rehabilitacyjnego bądź operacyjnego monitorowane są w kilkudziesięciu dziedzinach medycyny, a prezentowane średnie wyznaczane są na losowej próbie świadczeniodawców z całej Polski. Wybrane z koszyka gwarantowanego, wskaźnikowe świadczenia poddawane są okresowemu monitorowaniu. Liczba świadczeń zdrowotnych, dla których Fundacja Watch Health Care będzie monitorowała dostępność i czas oczekiwania powinna z czasem wzrosnąć. Zakładamy również możliwość zmiany zestawów świadczeń wskaźnikowych na podstawie uwag od Państwa: barometrwhc@korektorzdrowia.pl

Na naszej stronie znajdziecie Państwo również informacje dotyczące aktualnego, przeciętnego czasu oczekiwania na wybrane, wskaźnikowe świadczenia zdrowotne monitorowane w ramach Barometru WHC.

Facebook