Poinformuj ile masz czekać lub czekałeś w kolejce

Rada naukowa

 • Przewodniczący Rady Naukowej WHC: Prof. Zbigniew Szawarski

  Prof. dr hab. Zbigniew Szawarski – etyk i filozof medycyny, przewodniczący Rady Naukowej Fundacji WHC; przewodniczący Komitetu Bioetyki przy Prezydium PAN; Liczne artykuły i prace z zakresu etyki medycznej. Członek i były prezydent European Society for Philosophy of Medicine and Health Care. W latach 1990-99 wykładowca University of Wales Swansea w Wielkiej Brytanii. Emerytowany profesor Uniwersytetu Warszawskiego, zatrudniony obecnie w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego -PZH. Członek Rady Przejrzystości AOTM.Członek Permanent Working Group Science and Ethics ALLEA (All European Academies)

  Zobacz więcej Przewodniczący Rady Naukowej WHC:        Prof. Zbigniew Szawarski
 • Prof. Wiesław Jędrzejczak

  Prof. dr hab. med. Wiesław Wiktor Jędrzejczak – internista, hematolog, onkolog oraz transplantolog. W roku 1993 został laureatem nagrody Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej za pracę na temat molekularnych i komórkowych mechanizmów powstawania krwi. Aktualnie jest kierownikiem Katedry i Kliniki Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Centralnym Szpitalu Klinicznym. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów, Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego, Europejskiej Grupy ds. Przeszczepiania Krwi i Szpiku, Międzynarodowego Towarzystwa Hematologii Doświadczalnej  oraz Amerykańskiego Towarzystwa Hematologicznego. Autor ponad 200 […]

  Zobacz więcej Prof. Wiesław Jędrzejczak
 • Prof. Tomasz Trojanowski

  Prof. dr hab. med. Tomasz Trojanowski, członek PAN i PAU– neurochirurg. Jest kierownikiem Katedry i Kliniki Neurochirurgii i Neurochirurgii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Były Prorektor i Prodziekan Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej. Pełnił funkcję pełnomocnika ds. reformy nauczania na Wydziałach Lekarskiej Akademii Medycznych w Polsce. Jest członkiem Krajowej Rady Transplantacyjnej. Odbywał staże zagraniczne we Włoszech, Wielkiej Brytanii, Szwecji oraz Francji. Jest wizytującym profesorem Rush Medical College w Chicago. Honorowy Prezydent Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów, honorowy członek Polskiego Towarzystwa Chirurgów,  Wiceprezydent WFNS […]

  Zobacz więcej Prof. Tomasz Trojanowski
 • Dr Xenia Kruszewska

  dr Xenia Kruszewska – Prezes Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń ZDROWIE SA  Przede wszystkim praktyk, ale z solidnym przygotowaniem teoretycznym. Zdradziła zawód lekarza dla prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych, ideą których została zarażona pracując w Mazowieckiej i Branżowej Kasie Chorych. Doradzała Towarzystwom Ubezpieczeń przygotowującym ubezpieczenia zdrowotne,  budowała i zarządzała prywatnymi ubezpieczeniami zdrowotnymi jako Dyrektor Departamentu Ubezpieczeń Zdrowotnych. Jako broker, potem multiagent przygotowywała i pośredniczyła w sprzedaży programów zdrowotnych i ubezpieczeń indywidualnych. Współtworzyła i zarządzała działalnością pierwszego w Polsce portalu porównującego i oferującego prywatne ubezpieczenia zdrowotne […]

  Zobacz więcej Dr Xenia Kruszewska
 • Dr Wojciech Masełbas

  Dr Wojciech Masełbas – ekspert ds. badań klinicznych. Prezes Stowarzyszenia na rzecz Dobrej Praktyki Bdań Klinicznych. Z wykształcenia jest lekarzem, specjalistą w zakresie farmakologii klinicznej oraz medycyny farmaceutycznej (Diploma in Pharmaceutical Medicine), absolwent podyplomowych studiów Master of Business Administration Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej. Badaniami klinicznymi zajmuje się od 1993 r., początkowo jako stypendysta w Katedrze Farmakologii Klinicznej Uniwersytetu w Groningen (Holandia), a następnie jako asystent w Katedrze Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej Akademii Medycznej w Warszawie. Wykładowca na licznych kursach i […]

  Zobacz więcej Dr Wojciech Masełbas
 • Dr Tomasz Romańczyk

  Dr n. med. Tomasz Romańczyk – lekarz, specjalista chorób wewnętrznych i gastroenterologii, pracuje dla TÜV NORD Polska na stanowisku konsultanta medycznego, prezes H-T. Centrum Medyczne Sp z o.o., członek NRL,  były dyrektor Centralnego Szpitala Klinicznego im. Prof. Kornela Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach; związany z Zakładem Ekonomiki Zdrowia. Były stypendysta m.in w Instytut Arnauld Tzanck w Saint Laurent du Var, Francja.  

  Zobacz więcej Dr Tomasz Romańczyk
 • Dr n med. Janusz Meder

  Dr n med. Janusz Meder – lekarz, onkolog. Prezes Polskiej Unii Onkologii, Kierownik Oddziału Zachowawczego Kliniki Nowotworów Układu Chłonnego w Centrum Onkologii – Instytucie w Warszawie. Wiceprezes PTOK, były Dyrektor Polskiej Szkoły Onkologii, Ustępujący Przewodniczący Polskiej Grupy Badawczej Chłoniaków, laureat Polskiego Towarzystwa Onkologicznego. Członek wielu towarzystw naukowych: ASCO,ESMO, EORTC Lymphoma Group, ILROG,PTOK, PTRO, PTHiT, członek Komitetu Biotycznego przy Prezydium PAN.

  Zobacz więcej Dr n med. Janusz Meder
 • Prof. Zbigniew Zagórski

  Prof. Dr hab. Zbigniew Zagórski, w latach 1968-1980 pracował w Klinice Okulistyki w Lublinie kierowanej przez Prof. Tadeusza Krwawicza. W tym czasie, oprócz specjalizacji I i II° (1972), uzyskał  stopnie doktora nauk medycznych (1974) i dr habilitowanego (1979). Był wielokrotnym stypendystą w ośrodkach zagranicznych, w tym w Klinice Uniwersytetu w Gandawie pod kierunkiem prof. Julesa François (1974/75) oraz w Klinice Uniwersytetu w Erlangen, pod kierunkiem prof. Gottfrieda Naumanna (1985/86, 1991, 2002). Jego główne zainteresowania kliniczne to choroby rogówki i powierzchni […]

  Zobacz więcej Prof. Zbigniew Zagórski
 • Prof. Andrzej Rychard

  Prof. dr hab. Andrzej Rychard – socjolog, profesor nauk humanistycznych, wykładowca akademicki. Ukończył studia z zakresu socjologii na Uniwersytecie Warszawskim. Zawodowo związany z Instytutem Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk,  jest dyrektorem tej jednostki. Był członkiem zarządu Fundacji im. Stefana Batorego, a także wykładowcą na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej. Autor wielu prac dotyczących socjologii instytucji politycznych, gospodarczych i socjologii transformacji., komentator zycia publicznego w mediach.  

  Zobacz więcej Prof. Andrzej Rychard
 • Sędzia TK w st. spoczynku Jerzy Stępień

  Prof. Jerzy Stępień – prawnik, polityk, senator, Sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku, a w latach 2006-2008 prezes Trybunału. Przewodniczył Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej Senatu, zasiadał w Komisji Konstytucyjnej Senatu oraz Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego. W latach 1997–1999 w rządzie Jerzego Buzka był podsekretarzem stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. Jest dyrektorem Instytutu Przestrzeni Obywatelskiej i Polityki Społecznej przy Uczelni Łazarskiego. Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski Wyróżniony Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Gloria Artis oraz medalem Zasłużony […]

  Zobacz więcej Sędzia TK w st. spoczynku Jerzy Stępień
 • Prof. dr hab. Robert Gwiazdowski

  Robert Gwiazdowski – prof. dr hab. nauk prawnych. Profesor Uczelni Łazarskiego. Prezydent Centrum Adama Smitha. Adwokat i doradca podatkowy. Autor poczytnych felietonów i artykułów popularno-naukowych oraz książek: „Sprawiedliwość a efektywność opodatkowania. Pomiędzy progresją a podatkiem liniowym”, „Doktrynalne przesłanki i praktyczne konsekwencje progresywnego i proporcjonalnego opodatkowania dochodów” i „Emerytalna katastrofa”

  Zobacz więcej Prof. dr hab. Robert Gwiazdowski
 • Dr n. med. Teresa Weber

  Dr n. med. Teresa Weber – Specjalista anestezjologii i intensywnej terapii oraz medycyny paliatywnej, nauczyciel akademicki. Pracuje w Szpitalu Klinicznym Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kierownik naukowy kursów doskonalących z zakresu medycyny paliatywnej Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego. Od 20 lat wolontariusz Hospicjum Św. Łazarza w Krakowie. Autorka książki „Oswajanie umierania” i licznych artykułów naukowych. Odznaczona orderem „Ecce Homo” w 2003 roku.

  Zobacz więcej Dr n. med. Teresa Weber
 • Prof. Andrzej Książek

  Prof. Andrzej Książek – Profesor nauk medycznych, rektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie w latach 2005-2012, nefrolog. Redaktor naczelny obszernego podręcznika „Nefrologia”. Wielokrotnie wyróżniany nagrodą Ministra Zdrowia, odznaczony medalem National Kidney Foundation 1995.  Pod kierownictwem prof. Książka 5 osób uzyskało tytuł profesora medycyny, był promotorem 10 rozpraw doktorskich. Jest autorem i współautorem 459 pozycji czasopiśmiennictwa (w tym 163 pełnych publikacji w bazie Medline w prestiżowych czasopismach naukowych takich jak Kidney Int., Nephron, Clinical Nephrology, Nephrology Dialysis and Transplantation, Clinical Chemistry Laboratory […]

  Zobacz więcej Prof. Andrzej Książek
 • Prof. Mirosław Szeligowski

  Zobacz więcej

Facebook