Poinformuj ile masz czekać lub czekałeś w kolejce

Historia

W przyszłości w tym miejscu będą Państwo mogli zapoznać się ze zgłoszeniami, które były zamieszczone w ewidencji i do których dostęp był utrudniony, ale które to problemy zostały już rozwiązane. Oznacza to, że znajdą tutaj Państwo wpisy do ewidencji świadczeń z koszyka gwarantowanego, w których lista świadczeniodawców, u których wystąpił dany problem z dostępem do świadczenia, została zredukowana do zera. Należy też dodać, że ponowne zgłoszenie do Fundacji ograniczenia dostępu u któregoś ze świadczeniodawców, spowoduje znów przeniesienie danego świadczenia do ewidencji aktywnych problemów. W zakładce tej prezentowane będą również świadczenia spoza koszyka świadczeń gwarantowanych, które zostały już objęte refundacją.

Facebook